"Blijf investeren in een brede visie op onderwijs"

Foto: Steven Snoep
Foto: Steven Snoep

Recentelijk publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verkenningsnota die economische groei het hoofddoel van vervolgonderwijs maakt en werkdruk in het onderwijs wil verbeteren door middel van digitalisering. Yra van Dijk, Ewout van der Knaap, Erik Meester, Niels Niessen, Adriaan van der Weel en Kiene Brillenburg Wurth uitten hun zorgen over dit plan in het NRC.

Wetenschappers slaan alarm

"Er zijn twee belangrijke redenen om alarm te slaan over de notitie van EZK," schrijven de wetenschappers. "Ten eerste is onderwijs aanjager van groei omdat deze groei voortkomt uit vrije, wetenschappelijke, culturele en persoonlijke ontwikkeling. Leren nadenken, een creatieve houding aannemen, kritisch lezen en onafhankelijk oordelen zijn noodzakelijk voor alle disciplines en voor een samenleving waarin desinformatie een van de grootste gevaren vormt. Ten tweede kan digitalisering nooit de ernstige kwaliteitsproblemen en geldtekorten in het onderwijs verhelpen, zoals EZK suggereert."

Academische vrijheid

Deze week stelde de Onderwijsraad voor om in meer menskracht te investeren. De wetenschappers vragen juist om investering in mensen en onderstrepen de waarde van het onderwijs, die voorbij gaat aan economische groei. "Blijf daarom investeren in een brede visie op onderwijs met vertrouwen in docenten en academische vrijheid als uitgangspunten. Als wetenschappers zullen wij die vrijheid altijd blijven bevechten, om van waarde te kunnen zijn voor de samenleving."

Steun vanuit de wetenschap

Het artikel werd mede ondertekend door wetenschappers Francesco Battaglia, Rens Bod, JosĂ© van DijckBeatrice de Graaf, Paola Gori-Giorgi, Johan Heilbron, Jelle Jolles, Willem KoopsWilfried van Sark en Wim Voermans.