"Bedrijven moeten meer oog hebben voor klimaat en welzijn"

Rutger Claassen bij Ecosofie

Kantoorgebouwen. Foto: Simone Hutsch, via Unsplash

Traditioneel gezien zijn grote bedrijven winstgericht. Daar lijden maatschappelijke factoren onder, zegt hoogleraar Politieke filosofie & economische ethiek Rutger Claassen. Hij vindt dat de overheid dit via 'corporate governance' zou moeten voorkomen. In de podcast Ecosofie pleit Claassen daarom voor 'politieke ondernemingen' die inherent maatschappelijk betrokken zijn.

Politieke onderneming

Volgens Rutger Claassen zijn beursgenoteerde bedrijven nog te veel bezig met het genereren van winst. "In de laatste decennia zijn wij onder invloed van het neoliberalisme vooral bezig geweest met het maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Daardoor komt bijvoorbeeld het klimaat of het welzijn van werknemers onder druk te staan."

De manier waarop de overheid de publieke belangen controleert werkt niet meer, legt Claassen uit. "Bedrijven handelen steeds meer internationaal, terwijl overheden alleen nationaal reguleren. Ook hebben ze niet alle informatie over wat er binnen bedrijven gebeurt en duurt het lang voordat wet- en regelgeving tot stand komen."

Verschuiving

Ondernemingen moeten publieke belangen dus meer gaan incorporeren, vindt Rutger Claassen. En dat lijkt langzaamaan de goede kant op te gaan: de focus op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven staat steeds vaker op de agenda. "We hebben er nu iets meer maatschappelijke discussie over dan tien jaar geleden, met name sinds de financi├źle crisis. De publieke opinie verschuift. Er komen meer sociale ondernemingen en in sommige landen wordt zelfs een andere rechtsvorm geintroduceerd."

De Nederlandse overheid blijft hierin echter achter, zegt Claassen. "In de huidige herziening van de corporate governance code ziet het ernaar uit dat er toch nog weinig concrete verschuivingen zullen komen. Het grote bedrijfsleven wil nu nog geen grote governancewijzigingen accepteren."