12 september 2019

Beatrice de Graaf bij Jinek over de toename van rechtsextremistisch geweld

Beatrice de Graaf bij Jinek. Bron: KRO NCRV (still)
Beatrice de Graaf bij Jinek. Bron: KRO NCRV (still)

Op 20 augustus 2019 was prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen) te gast bij talkshow Jinek om te spreken over het toenemend rechtsextremistisch geweld. 

In de afgelopen zomers werd De Graaf vaak gevraagd achtergrond te bieden in de media op het moment dat er een jihadistische aanslag was gepleegd. Dit jaar was haar telefoon tijdens de vakantie merkwaardig stil, en dat terwijl er wel veel is gebeurd - hetzij niet door jihadistisch maar rechtsextremistisch geweld. Hoe kan het dat deze aanslagen relatief weinig aandacht hebben gekregen?

geen duidelijke kern

"In tegenstelling tot de centrale organisatie van jihadstrijders, kent het rechtsextremisme geen duidelijke kern. Er is wel een zwerm van aanslagen zichtbaar die worden toegeschreven aan individuele daden. Rechtsextremistisch geweld is een verschijnsel aan het worden, maar er zijn nog geen duidelijke definities beschikbaar zoals die er voor jihadisme wel zijn", aldus De Graaf. Doordat een duidelijke organisatie ontbreekt, mag en kan er meer. Daden en uitspraken kunnen niet direct aan een terroristische groepering worden gekoppeld, waardoor ze vaak ongstraft kunnen plaatsvinden. Dat betekent echter niet dat rechtsextremisten volledig individueel opereren, ze vinden elkaar op internet en delen bepaalde voorbeelden en helden. 

maatregelen

De opkomst van rechtsextremisme is dus wel degelijk iets om in de gaten te houden. Maar wat kunnen we ertegen doen? "Net zoals bij jihadisme moeten we netwerken infiltreren en moeten we definities goed op orde hebben. Daarnaast is het belangrijk aandacht te hebben voor preventieve maatregelen", aldus De Graaf. 

Rechtsextremistisch geweld is een verschijnsel aan het worden, maar er zijn nog geen duidelijke definities beschikbaar zoals die er voor jihadisme wel zijn
Prof. dr. Beatrice de Graaf

recensie NRC

In NRC verscheen op 22 augustus een korte recensie over het fragment van Beatrice de Graaf bij Jinek. "De betrekkelijke nieuwsluwte verleidt talkshows er dezer dagen toe om meer afstand te nemen tot de actualiteit en wat bredere vragen te stellen", aldus Arjen Fortuin in NRC. Het interview met De Graaf noemt hij daarbij een "leerzame dinsdaguitzending".