22 februari 2019

Bas van Bavel over de vermogensongelijkheid

© iStockphoto.com/carstenbrandt
© iStockphoto.com/carstenbrandt

Op 19 februari sprak prof. dr. Bas van Bavel (Economische en Sociale Geschiedenis) in de Volkskrant over de vermogensongelijkheid in Nederland.

Door de gestegen huizenprijzen zijn de vermogens van Nederlandse huishoudens gegroeid, maar de verdeling is zeer scheef. Zo bezitten bijvoorbeeld ouderen over het algemeen meer vermogen dan jongeren. Hoe zorgelijk is die scheve verdeling? En hoe gevaarlijk is een hoge hypotheekschuld nou eigenlijk?

Scheve verdeling

Over het algemeen hoeven we ons geen zorgen te maken, stelt Van Bavel. Het ligt voor de hand dat ouderen meer vermogen bezitten dan jongeren, zij moeten immers nog beginnen met het opbouwen van vermogen. Bovendien is de verdeling de afgelopen jaren iets minder scheef geworden.

Hypotheekschuld

Ook met de hypotheekschuld lijkt het mee te vallen. Huishoudens met een hoge hypotheekschuld hebben namelijk vaak tevens een hoog inkomen. Ze kunnen dus een stootje hebben. Daarnaast zijn de problemen te overzien omdat er een berg pensioenvermogen is opgebouwd. Die pensioenberg is even groot als het totale vermogen in Nederland.

Prof. dr. Bas van Bavel. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Bas van Bavel. Foto: Ed van Rijswijk

Bas van Bavel

Bas van Bavel is historicus en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.