12 juli 2019

Ali Aljasem over de 'kneel or starve' strategie van het Syrische regime

© iStockphoto.com

Op 11 juli publiceerde The Guardian een artikel van Ali Aljasem. Aljasem maakt deel uit van het door de NWO gefinancierde project Vluchtelingen in de wetenschap, dat vluchtelingen met een academische achtergrond verbindt met Nederlandse onderzoekers.

Ali Aljasem
Ali Aljasem

Zware regenval had bij Syrische boeren de hoop gewekt dat ze dit jaar ruim zouden kunnen oogsten. Naar schatting zou het graangewas dit jaar 60% van de behoeften op de lokale markt beslaan. Echter, sinds het begin van 2019 is er meer dan 150.000 hectare aan tarwe en gerst bewust verbrand door het Syrische regime.  

Honger als wapen

Een briefing die vorige maand werd gepubliceerd door de Damaan Humanitarian Organization onthult in detail hoe de Syrische regering en, in mindere mate, andere gewapende groeperingen opzettelijk en herhaaldelijk burgers van voedsel hebben beroofd en honger als wapen hebben ingezet.

Syriërs hebben het recht om te weten wie de vernietigingen heeft aangericht, en moeten gerechtigheid krijgen voor deze misdaden.

Gerechtigheid

Deze oorlog kent geen genadigheid. Voor degenen die de conflicten hebben overleefd, en zo hard hebben gewerkt om hun leven weer op te bouwen, is het onvoorstelbaar om de gewassen voor hun ogen te zien verbranden. Syriërs hebben het recht om te weten wie de vernietigingen heeft aangericht, en moeten gerechtigheid krijgen voor deze misdaden.