5 maart 2020

"Academici durven geen deuk meer in de maatschappelijke boter te slaan"

Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936). Bron: Wikimedia
Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936). Bron: Wikimedia

Prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen) schrijft in de NRC over Christiaan Snouck Hurgronje, een bekend Nederlands arabist en islamoloog uit de negentiende eeuw. 

"Wie het nu zou wagen als Snouck te werk te gaan, wordt met pek en veren uit de wetenschappelijke wereld gezet", stelt De Graaf. "Geen enkele ethische commissie zou Snoucks onderzoek accepteren. Snouck speelde dubbelspel bij het leven en hield er ronduit illegale onderzoeksmethodes op na." 

Wetenschappelijke zuiverheid

"Met deze kanttekeningen wil ik absoluut niet beweren dat daarmee Snoucks wetenschappelijke verdiensten bij het oud vuil kunnen. Ik wil alleen onderstrepen wat het contrast is met nu, en hoe het vrijwel onmogelijk aan het worden is om het serieus nastreven van impact voor maatschappij en beleid te combineren met ‘wetenschappelijke zuiverheid’.

Het gevolg is dat academici zich terugtrekken in hun zuivere, zelfreferentiële clubje en geen deuk meer in de maatschappelijke boter durven te slaan

De maatschappelijke boter

Enerzijds stellen de universitaire ethische commissies de meest fundamentalistisch hoge methodische eisen, anderzijds worden onderzoekers afgebrand en bedreigd als ze zich ook maar enigszins uitlaten over beleidsaanbevelingen. Het gevolg is dat academici zich terugtrekken in hun zuivere, zelfreferentiële clubje en geen deuk meer in de maatschappelijke boter durven te slaan", aldus De Graaf. 

Prof. dr. Beatrice de Graaf
Prof. dr. Beatrice de Graaf

Beatrice de Graaf 

Beatrice de Graaf is historica en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.