Geef om onderwijs in de vlinderkas

Vlinderkas Botanische Tuinen

De Botanische Tuinen willen in de tropische kassen een permanente vlinderkas inrichten. Om zo de vlinderpopulatie verder te vergroten én om door educatie het belang van vlinders voor bestuiving onder de aandacht te brengen. In de vlinderkas wordt de relatie tussen planten, vlinders en rupsen mooi zichtbaar. Er komen educatieve voorzieningen zoals een poppenkast, een electrobord en informatiepanelen. Voor onderzoekers, studenten, Utrechtse scholieren en natuurlijk ook voor alle bezoekers. Draagt u bij aan deze verrijking van de Botanische Tuinen?
 

U kunt uw bijdrage ook overschrijven op rekeningnummer NL43INGB0000014475 o.v.v. de projectnaam ´Geef om onderwijs in de vlinderkas´.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Caroline van de Beek
Telefoonnummer: 06 28 744 176
E-mail: c.a.vandebeek@uu.nl