Geef om biodiversiteit

BioCliVE

Klimaatverandering, in combinatie met een wereld afnemende biodiversiteit zijn een groot probleem voor onze huidige leefwereld. Want een hoge biodiversiteit kan mogelijk juist de gevolgen van extreem weer opvangen. In het experiment BioCliVE onderzoeken Utrechtse biologen hoe de biodiversiteit in graslanden impact heeft op de voedselvoorziening en koolstofopslag in het toekomstige klimaat. Er zijn 352 mini-graslandjes ingericht, met elk verschillende plantendiversiteit. Zo kunnen nieuwe klimaatomstandigheden worden getest in de kunstmatige ecosystemen. Helpt u mee?
 

U kunt uw bijdrage ook overschrijven op rekeningnummer NL43INGB0000014475 o.v.v. de projectnaam ´Geef om biodiversiteit´.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Caroline van de Beek
Telefoonnummer: 06 28 744 176
E-mail: c.a.vandebeek@uu.nl