Geef om behandeling van Mortellaro

Mortarello

Mortellaro of digitale dermatitis is een veel voorkomende infectieuze klauwaandoening bij melkkoeien die pijn en kreupelheid veroorzaakt.  Mortellaro wordt mede veroorzaakt door de bacterie treponema en daarom vaak lokaal behandeld met antibiotica (ctc spray). Echter, dit lokale gebruik van antibiotica is niet wenselijk vanwege resistentie ontwikkeling in omgeving en blootstelling van behandelaar. Er zijn niet-antibioticumhoudende middelen beschikbaar. Het doel van deze studie is dan ook om te onderzoeken of een alternatieve behandeling met een alginaat gel ter ondersteuning van de wondgenezing mogelijk is.
 

U kunt uw bijdrage ook overschrijven op rekeningnummer NL43INGB0000014475 o.v.v. de projectnaam ´Geef om behandeling van Mortarello´.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Inga Wolframm 
Telefoonnummer: 06 25 151 543
E-mail: i.wolframm@uu.nl