Geef om behandeling van artrose bij paarden

Diergeneeskunde - artrose paard

Gewrichtsschade en artrose (OA) bij paarden gaan gepaard met pijn en resulteren veelal in kreupelheid. Behandelingen hebben vaak maar kortdurend effect en de aandoening verkort menig paardenleven. Er bestaan aanwijzingen dat het type ontstekingscel (macrofaag) wat zegt over het ziekteverloop en de behandelingsmogelijkheden. Met deze studie willen wij inzicht krijgen in de verschillende typen ontstekingscellen bij paarden met OA en zogenaamde macrofagenprofielen ontwikkelen. Die kunnen ons helpen beter inzicht te krijgen in het ziekteproces, en steeds gerichtere behandelmethodes te ontwikkelen.
 

U kunt uw bijdrage ook overschrijven op rekeningnummer NL43INGB0000014475 o.v.v. de projectnaam ´Geef om behandeling van artose bij paarden´.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Inga Wolframm 
Telefoonnummer: 06 25 151 543
E-mail: i.wolframm@uu.nl