Intervisie

Intervisie is een bijeenkomst die op regelmatige basis plaatsvindt met een vaste groep gelijkwaardige professionals die zich willen verbeteren in hun functioneren. Door het stellen van vragen en het delen van elkaars ervaringen kunnen deelnemers van elkaar leren, steun vinden bij elkaar en hun reflectie verdiepen. Wil je een intervisiegroep starten? Download dan het basismodel intervisiegesprekken.