Specialisatieopleiding Bijstand aan EGZ-slachtoffers

Tijdens de specialisatieopleiding 'Bijstand aan EGZ-slachtoffers' gaat u met gelijkgestemden op zoek naar de mogelijkheden (en grenzen) om de bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven (EGZ) te verbeteren. Dit doet u samen met docenten afkomstig uit de academie en de rechtspraktijk. 

"Verbeter de rechtsbijstand aan de slachtoffers van EGZ-misdrijven."

- Dr. Renée Kool

 • Start: nader te bepalen
 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: €3995,- (prijsindicatie - BTW vrijgesteld, inclusief studiemateriaal en catering)

  Leerdoelen

  • De primaire doelstelling van de specialisatieopleiding is het verbeteren van de rechtsbijstand aan slachtoffers van ernstige misdrijven. De opleiding beoogt gedegen, vakgebiedoverstijgende kennis van en inzichten in de materie bij te brengen en advocaten uit te dagen grenzen te verkennen. 
  • Een tweede doelstelling is het in samenhang bezien van de mogelijkheden om via het privaatrecht en het strafrecht de belangen van slachtoffers van ernstige misdrijven te behartigen en hun rechten te kunnen uitoefenen. Om die reden kent de opleiding een vakgebiedoverstijgende benadering, waarbij deelnemers kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

  Programmacoördinatoren

  Marnix Hebly, Specialisatieopleiding Bijstand aan EGZ-slachtoffers

  mr. dr. Marnix Hebly
  E-mail: hebly@law.eur.nl

  Doelgroep

  De specialisatieopleiding is bedoeld voor advocaten werkzaam in het privaatrecht en het strafrecht die slachtoffers van EGZ-misdrijven bijstaan. Gelet op de inhoud en de opzet van de opleiding is de opleiding tevens relevant voor advocaten die slachtoffers van andere misdrijven bijstaan.

  Deelnemers aan de specialisatieopleiding moeten aan bepaalde criteria voldoen alvorens te kunnen worden toegelaten tot de opleiding. Bekijk de criteria. 

  Samenwerking

  Deze opleiding is geïnitieerd door de Stichting LANGZS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De organisatie van de opleiding is in handen van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de faculteit Recht, Economie en Organisatie van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de afdeling Onderwijs voor Professionals van deze faculteit. Voor de inhoud van de opleiding zijn de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen verantwoordelijk.

  Meer informatie

  Vragen?

  Heeft u vragen (over de aanmelding voor deze opleiding)? Neem contact met ons op via OvP.binnenstad@uu.nl. Wij helpen u graag.