Programma Toezicht met gezag

In de executive leergang Toezicht met gezag gaat u met een selecte groep vakgenoten in gesprek in vier interactieve middagen, aan de hand van inspirerende lezingen van topwetenschappers en ervaren toezichthouders. Elke middag bestaat uit twee interactieve lezingen, een actuele, multidisciplinaire casus en een dinerdialoog met een inspirerende gastspreker.

Inhoud

Het gezag van toezichthouders is belangrijk voor burgers en organisaties bij het aanvaarden van oordelen en interventies. In het verleden berustte dit gezag vooral op deskundigheid en de wet. Tegenwoordig dienen toezichthouders ook maatschappelijk gezaghebbend te zijn. In een gepolitiseerd openbaar bestuur en een mediagestuurde netwerksamenleving is het gezag van inspecties niet vanzelfsprekend.

In veel situaties is het niet mogelijk om een zwart-wit oordeel te geven, maar moeten toezichthouders rekening houden met ambigue kennis, onzekerheid en dilemma’s. Deskundigheid wordt betwist, toezichthouders krijgen meer tegenspraak en ze moeten zich beter verantwoorden. Hun reputatie wordt sterker bepaald door hun probleemoplossend vermogen, de manier waarop ze in de media optreden en de procedures waarmee ze hun toezicht uitvoeren.  

  Programma

  De bijeenkomsten starten om 13:00 uur (inloop) en eindigen om 21:00 uur.

  Dag 1 - Toezicht met gezag

  • Introductie van de leergang en kennismaking
  • Gezag in een complexe wereld
  • Reflexief gezag
  • Casus
  • Dinergast

  Dag 2 - Reageren of agenderen? 

  • Toezicht in crisistijd
  • Toezicht op maatschappelijke risico’s en innovaties
  • Casus
  • Dinergast

  Dag 3 - Psychologie van gezag

  • Verantwoorden met en voor gezag
  • Psychologie van het toezicht
  • Casus
  • Dinergast

  Dag 4 - Leiderschap in toezicht

  • Publieke waarde van toezicht
  • Hoe communiceren leiders met gezag?
  • Casus
  • Dinergast