Programmacoördinator/Docenten Samenwerking tussen lokale en regionale overheden

Programmacoördinatoren

Bij de programmacoördinatoren kunt u terecht met inhoudelijke vragen over de masterclass Samenwerking tussen lokale en regionale overheden.

Willem Janssen

mr. Willem Janssen
Docent en onderzoeker aanbestedingsrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht; verbonden aan het Public Procurement Research Centre.

Martijn Nolen

mr. dr. Martijn Nolen
Universitair docent ondernemingsrecht en onderwijsrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht; verbonden aan het Molengraaff Instituut.

 

 

 

Docenten
 

dr. Harmen Binnema
Universitair docent, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht

drs. Dieks Boswinkel
Tax Partner, PricewaterhouseCoopers

prof. mr. Elisabetta Manunza
Hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht, verbonden aan het Public Procurement Research Centre

prof. mr. Remco Nehmelman
Hoogleraar Publiek organisatierecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht

prof. mr. Laura Parret
Advocaat bij Houthoff Buruma te Brussel; bijzonder hoogleraar Staatssteunrecht in de Europese rechtsorde, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht

mr. Florian Theissen
Partner, PROOF Adviseurs

mr. Etzel van Dooren
Docent en onderzoeker, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht