Programma samenwerking tussen lokale en regionale overheden

In de masterclass Samenwerking tussen lokale en regionale overheden staat de juridische vormgeving van samenwerking tussen (semi-) publieke en/of private organisaties centraal. In dit interdisciplinair programma behandelen we theorie en overheidsbeleid aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er uitgebreide mogelijkheid voor eigen inbreng en reflectie. De masterclass heeft primair een juridische invalshoek, maar is ook goed toegankelijk voor niet-juristen die op beleidsniveau ervaring hebben met besluitvorming over samenwerkingen.  

 
Onderwerpen per dag

Dag 1

 • Deel 1: Inleiding: masterclass Samenwerking tussen lokale en regionale overheden
  Mr. Willem Janssen en mr. dr. Martijn Nolen
 • Deel 2: Samenwerking in Nederland binnen de Europese context
  Prof. mr. Elisabetta Manunza
 • Deel 3: Praktijkcasus: Succesvolle samenwerking
  Dhr. Arnold Geijtenbeek (directeur) en mr. Jan Vonk (adjunct-directeur),
  Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
 • Deel 4: Rechtsstatelijke aspecten van lokale samenwerking
  Prof. mr. Remco Nehmelman
 • Deel 5: De politieke en bestuurskundige context van samenwerking
  Dr. Harmen Binnema

Dag 2

 • Deel 1: Inleiding: Duurzame samenwerking en afspraken
  Mr. Willem Janssen en mr. dr. Martijn Nolen
 • Deel 2: Samenwerking tussen overheden en het aanbestedingsrecht
  Mr. Willem Janssen
 • Deel 3: Kiezen voor de optimale rechtsvorm
  Mr. Florian Theissen
 • Deel 4: De vormgeving van publiekrechtelijke samenwerking
  Mr. Florian Theissen
 • Deel 5: De vormgeving van privaatrechtelijke samenwerking
  Mr. dr. Martijn Nolen

Dag 3

 • Deel 1: Inleiding: De afhankelijkheid van het bestuurlijk netwerk
  Mr. Willem Janssen en mr. dr. Martijn Nolen
 • Deel 2: Mededingingsrecht en staatssteun bij lokale samenwerking
  Prof. mr. Laura Parret
 • Deel 3: Fiscale aspecten bij samenwerking
  Drs. Dieks Boswinkel
 • Deel 4: Aansprakelijkheid en samenwerking
  Mr. Etzel van Dooren

Een uitgebreid programma vindt u in de brochure Samenwerking tussen lokale en regionale overheden.

 

Andere opleidingen

Deze opleidingen vindt u mogelijk ook interessant: