Programma Specialisatieopleiding Bijstand aan EGZ-slachtoffers

In de opleiding worden in 13 bijeenkomsten de volgende hoofdthema’s uitgediept:

 • Privaatrechtelijke mogelijkheden tot schadeverhaal; 
 • Strafrechtelijke mogelijkheden tot uitoefening van slachtofferrechten en tot behartiging van de belangen van slachtoffers;
 • Psychologische aspecten van slachtofferschap en van bijstand verlenen aan slachtoffers.

Bijeenkomsten

Het programma is als volgt opgebouwd:
 

 1. Slachtoffer, en dan?
 2. Omgaan met slachtoffers van EGZ-misdrijven
 3. Overzicht van Europese normen die slachtofferrechten bepalen of beïnvloeden
 4. Civiel aansprakelijkheidsrecht en causaal verband
 5. Het voorbereidend onderzoek in strafzaken
 6. Verhoren tijdens het voorbereidend onderzoek
 7. Schade en schade van derden
 8. De vordering benadeelde partij: schadeverhaal via het strafrecht
 9. Verlies aan arbeidsvermogen, betaald en onbetaald (zelfwerkzaamheid, huishoudelijke hulp) en opstellen van schadestaat
 10. Strafzitting, spreekrecht, schriftelijke slachtofferverklaring en behandeling vordering benadeelde partij
 11. Kosten & Deelgeschillen
 12. De artikel 12 Sv-procedure en Schadefonds Geweldsmisdrijven
 13. Contacten met de media & Afsluiting