Programma Omgaan met (sociale) media in de publieke sector

Aan de hand van herkenbare casussen zoals de Oostvaardersplassen, de Toeslagenaffaire en het Kinderpardon, behandelen we theorieën op het gebied van agendasetting, framing, reputatiemanagement, de totstandkoming van het nieuws, publieke verantwoording en strategische communicatie. Dit overzicht van bestuurskundige en communicatiewetenschappelijke kennis biedt verdieping en duiding van media-ervaringen van professionals in het publieke domein.

Centraal staat het leren van elkaars ervaringen. Je brengt casussen in en krijgt hierop feedback van deskundigen en van de andere deelnemers. Je leert verschillende media-invloeden in je werkveld te herkennen en krijgt inzicht in hoe je hiermee strategisch kunt omgaan.

Deze nuchtere, evidence-based aanpak biedt aanknopingspunten voor reflectie en handelen. Op basis van theoretische inzichten in de functies van journalistieke en sociale media in het openbaar bestuur ontwikkel je nieuwe handelingsperspectieven, voor wanneer je publiciteit zoekt of met media-aandacht te maken krijgt.

Hiermee kun je de effectiviteit van beleid, advies, management en communicatie versterken en media inzetten als toetssteen voor het eigen handelen. Ook draagt deze kennis bij aan het ontwikkelen van een doordacht (social) mediabeleid voor het eigen team of de organisatie.

Leerdoelen

Na afloop van deze leergang:

  • Kun je media-aandacht voor vraagstukken binnen jouw werkveld en het beleid van jouw organisatie verklaren aan de hand van theorie.
  • Kun je factoren die bijdragen aan media-aandacht herkennen en actief beïnvloeden.
  • Kun je media-aandacht gebruiken voor reflectie op het eigen handelen zonder mee te gaan in de ‘waan van de dag’.
  • Kun je kritisch reflecteren op bestaande mediastrategieën van jezelf en je organisatie en deze verbeteren.

Literatuur

Dekker, R., Jacobs, S. & Korthagen, I. (2021). Openbaar bestuur en media. Den Haag: Boom Bestuurskunde.

Diverse materialen en kennisclips die online beschikbaar worden gesteld.

Opzet

De leergang bestaat uit vier cursusdagen van 10.00 - 16.00 uur, inclusief lunch en borrel achteraf.

  1. De leergang start met verdiepende kennis over medialogica: de wijze waarop media nieuws selecteren en presenteren. Dit verloopt volgens ingesleten patronen waaruit je kunt leren herkennen welke gebeurtenissen nieuwswaardig zijn.
  2. Op de tweede cursusdag besteden we aandacht aan specifieke invloeden van media in publieke organisaties: het agenderen en framen van kwesties en het ter verantwoording roepen van publieke organisaties.
  3. De derde cursusdag staat in het teken van sociale media en desinformatie rond belangrijke maatschappelijke vraagstukken.
  4. Tijdens de vierde en laatste cursusdag behandelen we strategische communicatie en reputatiemanagement door publieke organisaties, waarvoor een passende mediastrategie onontbeerlijk is. 

In de ochtend (10.00 - 12.30 uur) behandelen we state-of-the-art inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek. Deze worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van actuele voorbeelden uit de praktijk. Er zijn inspirerende lezingen van gastsprekers.

In de middag (13.30 - 16.00 uur) passen deelnemers deze kennis toe op hun eigen cases en gaan hierbij in dialoog met elkaar en met gastsprekers. We werken aan de hand van bewezen methoden voor het stimuleren van dialoog en toepassing van kennis.

Meer informatie