Data en aanmelden Omgaan met (sociale) media in de publieke sector

Voor deze cursus geldt een minimum aantal deelnemers van 12 en een maximum aantal deelnemers van 25.  

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

    Meer informatie