Programmacoördinator / docenten Ombudsfunctionaris in breed perspectief

Bij de programmacoördinator kunt u terecht met inhoudelijke vragen over de masterclass Ombudsfunctionaris in breed perspectief.

Programmacoördinator

Dr. Carla Goosen MDR

Docenten

In het programma zijn presentaties met docenten zoals:

 • Willem Hendrik Gispen (voormalig rector magnificus, Universiteit Utrecht) gaat met ieder de discussie aan over het belang van een sociaal veilig werkklimaat in het hoger onderwijs. De vraag is daarbij wie doe wat en hoe wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders en leidinggevenden opgepakt.
 • Marc Dullaert (eerste kinderombudsman van Nederland) gaat in op de belangrijke rol voor de ombudsfunctionaris vanwege het dalende vertrouwen in de overheid en het grote belang van het maken van contact met de burgers en het verkleinen van de afstand tussen burger en overheid.
 • Paul Herfs (ombudsman Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en voormalig ombudsfunctionaris Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en UMC Utrecht) over de reflectie op de eigen organisatie en/of eigen functie.
 • Carla Goosen (psycholoog/mediator, systeemtherapeut en opleider/ intervisiebegeleider van vertrouwenspersonen, mediators, advocaten en gedragswetenschappers) gaat in op het spanningsveld van meervoudige partijdigheid bij machtsverschillen en (herstel) bemiddelingsprocessen.
 • Gerrard Boot (hoogleraar Universiteit Leiden en raadsheer van het Gerechtshof Amsterdam) die de rol van ombudsfuctionarissen benadrukt in de-escalatie van arbeidsconflicten en het voorkomen van ontslagkwesties; 
 • Jacqueline Schoone (ad interim ombudsfunctionaris Wageningen University & Research) zal stilstaan bij de taken, rollen en de domeinafbakening van de ombudsman in verhouding tot andere eerstelijnsvoorzieningen.
 • Leo Klijn (voormalig advocaat en zelfstandig onderzoeker) spreekt over juridische aspecten van behoorlijkheidsvereisten bij klachtonderzoek.
 • Inge Claringbould (associate professor departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht) over de ombudsfunctie en visie op moreel leiderschap, de functie in de bestuurlijke organisatie en vanuit de verschillende perspectieven zoals gender, diversiteit, veiligheid en integratie in de sociale omgang. Inge laat zien hoe belangrijk goed onderzoek doen is.
 • Manja Bomhoff (beleidsantropoloog en deed vanuit verschillende hoeken onderzoek naar de publieke sector, zoals de gezondheidszorg, de rechtspraak, bij Defensie, bij verschillende rijksinspecties en bij de belastingdienst) benadrukt het leren van klachten. 
 • Marjan Olfers (hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit en zelfstandig onderzoeker) over macht, afhankelijkheid en onderliggende processen in de sport en in het onderwijs. Zij staat stil bij het nemen van verantwoordelijkheid bij lastige en precaire dilemma’s.
 • Felix Gimbrère (psychiater en psychotherapeut) gaat in op wat een cliënt ‘lastig’ maakt aan de hand van factoren bij de cliënt en factoren bij de ombudsfunctionaris. Daarbij besteedt hij speciale aandacht aan het fenomeen van ‘tegenoverdracht’.
 • Rob Behrens (the Parliamentary and Health Service Ombudsman in the United Kingdom) informeert deelnemers over het werk van de nationale ombudsfunctionaris in de gezondheidszorg en het grote belang van een ombudsfunctionaris.