Programma Ombudsfunctionaris in breed perspectief

Tijdens het vijfdaagse programma, van 18 tot en met 22 maart 2024, wordt gereflecteerd op de waarde van de ombudsfunctie bij arbeidsrechtelijke klachten, in het hoger onderwijs, in de sport, in de zorg en de ombudsfunctie in relatie tot de overheid. Ook wordt ruimte gemaakt voor de eigen ontwikkeling en het eigen portfolio; de onderzoeksopdracht waar eenieder vanuit de eigen werksetting aan heeft gewerkt.

Het curriculum kenmerkt zich door een mix van hoogwaardige kennisoverdracht, training van vaardigheden en het begeleiden in de richting van een afgewogen afstemming met alle betrokkenen: een symbiose van kennis, kunde en attitude van de ombudsfunctionaris. Tijdens de masterclass staat het leren met, maar ook zeker het leren van elkaar centraal. Juist door met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende dilemma’s en uitdagingen, wordt de ombudsfunctie in al zijn facetten uitgediept. 

Programma

Bekijk hieronder het programma per dag. De bijeenkomsten vinden plaats van 10:00 tot 17:00 uur (inclusief verzorgde lunch). Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.