Masterclass Ombudsfunctionaris in breed perspectief

Een (interne of externe) ombudsfunctie is een waardevolle functie om de relatie tussen de organisatie en de mensen om wie het gaat te herstellen en hiervan te leren. In deze masterclass voor ervaren en geïnteresseerde professionals, staat het leren met en zeker het leren van elkaar centraal. Door met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende dilemma’s en uitdagingen, wordt de ombudsfunctie in al zijn facetten verder uitgediept. 

"Ombudswerk van groot belang voor het bereiken van een rechtvaardige oplossing."

  • Start: 18 maart 2024
  • Kosten: € 2.350,-
  • Locatie: Utrecht
Aanmelden

Symposium Ombudsfunctionaris: uitkomst of illusie? - 28 november 2023

Vijf jaar geleden werd de masterclass ‘Ombudsfunctionaris in breed perspectief’ geïntroduceerd als panacee voor vele vormen van onvrede en klachten in organisaties: een mogelijke brug tussen vertrouwenspersoon en klachtonderzoeker. Het is tijd voor een evaluatie: wat heeft de ombudsfunctionaris tot nu toe gebracht? Heeft het duurzame oplossingen bevorderd of conflicten juist vergroot?

Tijdens het symposium 'Ombudsfunctionaris: uitkomst of illusie?' wordt op deze vragen ingegaan tijdens korte lezingen en een panelgesprek met betrokken deskundigen. Daarnaast kunnen belangstellenden deze middag inspiratie opdoen voor de nieuwe editie van de masterclass (start 18 maart 2024).

Meer informatie en aanmelden.

Programmacoördinator

Dr. Carla Goosen MDR 

Leerdoel

U maakt in deze masterclass kennis met alle facetten van het ombudswerk. We verkennen mogelijkheden om te kunnen interveniëren vanuit de functie van ombudsfunctionaris waar andere vormen van interventie niet toereikend zijn.

De functie biedt mogelijkheden om aspecten van recht, advisering, bemiddeling, onderzoek, vertrouwenswerk en het bieden van een luisterend oor als vorm van conflictoplossing te combineren. 

Doelgroep

De masterclass is ontwikkeld voor professionals met geruime, relevante werkervaring vanuit HRM, rechtsbijstand, klachtenfuncties, ombudswerk, mediation, advocatuur, vertrouwenswerk en andere verwante functies die interesse hebben in en willen reflecteren op de (mogelijke) waarde van een ombudsfunctie. Gelet op het strategische karakter van deze masterclass wordt van deelnemers een actieve en betrokken houding verwacht. 

Meer informatie

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met Chantal Besson via OvP.binnenstad@uu.nl of 06-18617404. Wij helpen je graag!