Masterclass Ombudsfunctionaris in breed perspectief

In de masterclass Ombudsfunctionaris in breed perspectief maakt u kennis met alle facetten van een unieke interventiefunctie in een organisatie: de ombudsfunctie. U leert wat de taak van de ombudsfunctie is, op welke wijze u als ombudsfunctionaris uw rol optimaal kunt benutten en verdiepen en vooral wat het nut van een dergelijke functie voor uw organisatie kan zijn.

"Ombudswerk van groot belang voor het bereiken van een rechtvaardige oplossing"

  • Data: 8 juli tot en met 12 juli 2019
  • Locatie: Spinoza Hall, Universiteit Utrecht, Utrecht 
  • Kosten: € 1.900,- (BTW-vrij, inclusief studiemateriaal en catering)

Programmacoördinator

Doelgroep

Deze masterclass is ontwikkeld voor professionals met een achtergrond van rechten, personeelswetenschappen, arbeids-en organisatiepsychologie met bij voorkeur een mediationopleiding en werkervaring van minimaal 10 tot 15 jaar in het veld van ombudswerk, klachtbehandeling of bemiddeling.

Van en met elkaar leren

Het doel van de masterclass is (beoogd) ombudsfunctionarissen vanuit verschillende werkvelden kennis te laten maken met alle facetten van de ombudsfunctie. Er is daarbij aandacht voor de verschillende sectoren (zoals onderwijs, zorg, overheid en arbeid) en de verschillende instrumenten (advies, bemiddeling en onderzoek) die een ombudsfunctionaris ten dienste staan. De diversiteit in achtergronden van zowel deelnemers als sprekers faciliteert het van en met elkaar leren, door dilemma's en uitdagingen vanuit verschillende perspectieven te belichten. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan de professionalisering van de functie in overheidsorganisaties en het bedrijfsleven, wat weer van grote waarde is voor het terugdringen van conflicten. Iets waar de tijdgeest rijp voor is, aldus de organisatoren.
Verschillende perspectieven

Verschillende perspectieven

De vlaggendrager voor deze masterclass is de voormalige Nationale Ombudsman en UU-hoogleraar institutionele aspecten van de rechtstaat Prof. dr. Alex Brenninkmeijer. Het programma kent voorts inspirerende gastsprekers vanuit het (internationale) ombudsperspectief: Rob Behrens (Parliamentary and Health Service Ombudsman; Verenigd Koninkrijk) en Stans Goudsmit (Kinderombudsman Rotterdam), vanuit wetenschappelijk en reflecterend perspectief: Prof. dr. Paul Schnabel (voormalig directeur Sociaal en Cultuur Planbureau; lid van de Eerste Kamer voor D66) en Maurits Barendrecht (hoogleraar Privaatrecht). En vanuit verschillende inhoudelijke perspectieven, zoals het onderwijs: Willem Hendrik Gispen (voormalig Rector Magnificus Universiteit Utrecht), m.b.t. arbeidsverhoudingen: Gerrard Boot (hoogleraar arbeidsrecht) en m.b.t. sport Marjan Olfers (hoogleraar recht en sport). 

 

Vragen?

Heeft u vragen over deze masterclass? Neem contact met ons op via Executiveonderwijs.REBO@uu.nl of via 030 253 8777. Wij helpen u graag: