Masterclass Ombudsfunctionaris in breed perspectief

Een (interne of externe) ombudsfunctie is een waardevolle functie om de relatie tussen de organisatie en de mensen om wie het gaat te herstellen en hiervan te leren. In deze masterclass voor ervaren en geïnteresseerde professionals, staat het leren met en zeker het leren van elkaar centraal. Door met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende dilemma’s en uitdagingen, wordt de ombudsfunctie in al zijn facetten verder uitgediept. 

"Ombudswerk van groot belang voor het bereiken van een rechtvaardige oplossing."

  • Start: Datum volgt
  • Kosten: € 2.250,- (prijsindicatie - de kosten zijn aan verandering onderhevig)
  • Locatie: Utrecht

Heb je interesse in deze masterclass? Vul dan het onderstaande formulier in:

Houd me op de hoogte

Programmacoördinator

Dr. Carla Goosen MDR 

Leerdoel

U maakt in deze masterclass kennis met alle facetten van het ombudswerk. We verkennen mogelijkheden om te kunnen interveniëren vanuit de functie van ombudsfunctionaris waar andere vormen van interventie niet toereikend zijn.

De functie biedt mogelijkheden om aspecten van recht, advisering, bemiddeling, onderzoek, vertrouwenswerk en het bieden van een luisterend oor als vorm van conflictoplossing te combineren. 

Doelgroep

De masterclass is ontwikkeld voor professionals met geruime, relevante werkervaring vanuit HRM, rechtsbijstand, klachtenfuncties, ombudswerk, mediation, advocatuur, vertrouwenswerk en andere verwante functies die interesse hebben in en willen reflecteren op de (mogelijke) waarde van een ombudsfunctie. Gelet op het strategische karakter van deze masterclass wordt van deelnemers een actieve en betrokken houding verwacht. 

Meer informatie

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met Chantal Besson via OvP.binnenstad@uu.nl of 06-18617404. Wij helpen je graag!