Programmacoördinator / Docenten

Bij de programmacoördinator kunt u terecht met inhoudelijke vragen over de Masterclasses Management van Publieke Vraagstukken.

Programmacoördinatoren

Docenten

Worden binnenkort bekend gemaakt.