Programma Leiderschap in Cultuur Zakelijk (LinC Z)

LinC Z is, in vergelijking met bijvoorbeeld LinC Lage Landen of LinC Utrecht, een korter en bondiger programma van zes maanden. Het is daarmee een soort incubator voor zakelijk leiders waarbij docenten vanuit de Universiteit Utrecht samen met een aantal externe docenten inspiratie, handvatten en theorie aanreiken en waarbij we met elkaar tijdens de bijeenkomsten de vertaalslag maken naar de praktijk van de deelnemers. Op deze manier kan men het geleerde ook daadwerkelijk gaan toepassen in de eigen werksituatie. Daarnaast vormt de groep deelnemers een waardevol netwerk waar in openheid met en van elkaar wordt geleerd.

Het programma vindt plaats op dinsdagen en kenmerkt zich door drie onderdelen: 
 

  • Masterclasses
    Tijdens vijf eendaagse masterclasses bieden we deelnemers kennis en vaardigheden aan op het gebied van 1) Persoonlijk leiderschap, 2) Financieel management, 3) Lobbyen en public affairs, 4) HRM en 5) Public value management en monitoring.
  • Intervisie
    Onderdeel van LinC Z zijn drie begeleide intervisiebijeenkomsten. Tijdens de intervisie brengen de deelnemers hun eigen werksituaties en leervragen in en wordt er via de structuur van intervisiemethode gewerkt aan persoonlijke effectiviteit en professionele (leer)vragen. Deze bijeenkomsten worden begeleid door oud-deelnemers van LinC die hiervoor zijn opgeleid.
  • Individuele begeleiding
    Tijdens LinC Z wordt elke deelnemer op basis van de persoonlijke leerdoelen, ontwikkelbehoefte en eigen casuïstiek gekoppeld aan een persoonlijke begeleider. Met deze persoon worden gedurende LinC Z drie individuele gesprekken gevoerd. Op deze manier is er per deelnemer specifiek aandacht voor dat wat deze nodig heeft als zakelijk leider binnen de culturele sector.

Data

Bekijk het dataoverzicht van LinC Z (pdf).

TijdsInvestering

Deelname aan LinC Z betekent dat je investeert in jezelf en de culturele sector. Houd dan ook rekening met een tijdsinvestering van gemiddeld 4 uur per week. Binnen deze tijd bereid je onder andere bijeenkomsten voor, kom je samen met andere deelnemers en bezoek je bijvoorbeeld andere culturele instellingen / collega’s.