Programma Leiderschap in Cultuur Utrecht

Binnen het programma leer je ervarings- en actiegericht. Coaches, gastdocenten en ervaringsdeskundigen reiken je stof aan waarmee je als deelnemer zelf en in teams praktisch aan de slag gaat. Je wordt uitgedaagd om kritisch naar jezelf en je eigen beroepspraktijk te kijken, maar ook het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere deelnemers is van groot belang. Het programma is opgebouwd uit verschillende onderdelen: 
 

  • Labs
    Tijdens acht Labs van twee dagen ontvang je kennis over actuele thema’s en vraagstukken die van invloed zijn op het culturele veld. De Labs zijn interactief van aard en zijn een combinatie van inhoud, inspiratie, kennis en vaardigheden. Onderwerpen van de Labs zijn onder andere (persoonlijk) leiderschap, samenwerkingsverbanden en partnerschappen, lobby en PR, nieuwe business- en financieringsmodellen, diversiteit, organisatieverandering en teamontwikkeling. 
  • Persoonlijke ontwikkeling
    Tijdens het programma werk je aan je persoonlijke effectiviteit en leervragen door middel van onder andere mentorgesprekken en begeleide intervisiebijeenkomsten.
  • Interventures
    In teams ga je samenwerken aan daadwerkelijke complexe Utrechtse vraagstukken uit het culturele veld.

De Labs, mentorgesprekken, de intervisiebijeenkomsten en deelname aan het Interventure-onderdeel zijn verplichte programma-onderdelen van LinC Utrecht.