Contact en aanmelden Leiderschap in Cultuur Lage Landen

Doelgroep

Leidinggevenden, makers, managers, ondernemers en initiatiefnemers in de culturele en creatieve sectoren: kunsten, creatieve industrie, film en media sector, omroepen, archieven, podiumkunsten, bibliotheken en erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Nederland. Het is een programma voor pioniers die een sleutelpositie in hun veld ambiëren en ondernemend vermogen willen koppelen aan creativiteit en innovatie. We streven daarbij naar een zo groot mogelijke diversiteit aan deelnemers, disciplines en ervaringen. 

Ervaring en motivatie

In LinC Lage Landen is plaats voor maximaal 20 deelnemers, 10 uit Vlaanderen, 10 uit Nederland. Criteria voor toelating worden bepaald door de programmacommissie. Maar volgende (zachte) criteria worden alvast in rekening gebracht:

  • De ambitie, passie en potentie om verandering en vernieuwing in de cultuursector te realiseren; 
  • Voldoende tijd om het programma te volgen en aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten (gemiddeld 1 dag per week); 
  • De bereidheid om te leren, om standpunten, meningen en dominante denkkaders ter discussie te stellen en je manieren van werken uit te breiden;
  • De bereidheid om het eigen netwerk, tijd en vakmanschap ten dienste van de andere deelnemers en de sector in Vlaanderen en Nederland te stellen; 
  • De wil om zakelijke of artistieke innovaties te realiseren; 
  • Duidelijke motivatie hoe Linc LL in je persoonlijke en loopbaanontwikkeling past.
Aanmelden

Financieringsmogelijkheden

De kostprijs voor deelname aan LinC Lage Landen bedraagt in Vlaanderen gemiddeld 5000 euro dankzij de steun van de Vlaamse overheid. Dit bedrag kan afhankelijk van de eigen omzet nog variëren van 3000 tot 7000 euro. In Nederland bedraagt de deelname € 10.000,-. Middels diverse individuele arrangementen kan mogelijk een deel van dit bedrag vergoed worden vanuit het scholingsfonds voor de cultuursector. Betalen in termijnen is mogelijk en LinC Lage Landen komt in aanmerking voor een cultuurlening via Cultuur+Ondernemen in Nederland.

Certificaat

Na het volgen van LinC Lage Landen wordt een certificaat uitgereikt. Hiertoe leggen de deelnemers een proeve van bekwaamheid af bestaande uit de interventures, een essay over de toekomst van leiderschap en cultuur en een zelfreflectieverslag.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met Chantal Besson via LinC@uu.nl of 06-18617404. Wij helpen je graag!