Leeratelier Gedrag en Bestuur

Het leeratelier Gedrag en Bestuur is een coproductie van de Universiteit Utrecht en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. In dit leeratelier speciaal voor senior beleidsmakers, staat centraal hoe beleid kan worden versterkt door inzicht in menselijk gedrag te combineren met kennis over hoe dat gedrag gestuurd kan worden. Immers, bij alle complexe vraagstukken waarvoor de overheid zich gesteld ziet, speelt gedrag en gedragsbeïnvloeding een grote rol. 

 • Start: januari 2021
 • Kosten: € 5.700 euro (BTW-vrij)
 • Studiebelasting: 8 dagen + voorbereidingstijd
 • Locatie: NSOB, Den Haag, Universiteit Utrecht en op locatie.

Steeds spelen bewuste en onbewuste gedragskeuzes een grote rol in de realisatie van publieke waarden. Van de klimaattransitie tot aan minder afval op straat, van de aanpak van ondermijning tot aan zakkenrollers, en van mensen met problematische schulden tot aan de communicatie van de belastingdienst. De overheid stuurt in al die vraagstukken op gedrag, bijvoorbeeld via wetgeving, subsidies, of communicatiecampagnes. Dat gaat lang niet altijd goed. Er zijn vele voorbeelden van beleid of wetgeving die niet het gewenste gedragseffect hebben, maar geen, onbedoelde effecten of zelfs tegengesteld gedrag oproepen. Dat maakt het voor iedere beleidsmaker relevant om kennis van gedrag op te doen om die vervolgens toe te kunnen passen in de eigen praktijk. 

De overheid beschikt over een arsenaal aan instrumenten, variërend van wet- en regelgeving, economische en financiële prikkels en communicatiecampagnes. Juist de omvang van dit arsenaal vereist kennis en inzicht bij beleidsmakers van wat deze instrumenten vermogen en onder welke omstandigheden, bij welke doelen, en bij welke doelgroepen, welke (combinatie van) instrumenten de meeste kans op succes meebrengen. 

Doelgroep

Senior beleidsmakers die:

 • zich op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau gesteld zien voor de uitdaging om beleid te ontwikkelen waarbij het bereiken van de doelen afhankelijk is van gedrag(sverandering) van burgers; 
 • inzicht willen verkrijgen in de mogelijke effecten die (de combinatie van) verschillende beleidsinstrumenten kunnen hebben op het gedrag van burgers; 
 • in hun praktijk iets willen doen en daarvoor op zoek zijn naar zowel intellectuele verdieping en provocatie als praktische tips, suggesties en handvatten om die praktijk verder te brengen.

Leerdoelen

 • Je maakt kennis met de relevante wetenschappelijke inzichten op het gebied van gedragsverandering; 
 • Je krijgt inzicht in de aard van menselijk gedrag en de werking van instrumenten als nudging; 
 • Je krijgt handvatten om in de praktijk effectiever te kunnen beïnvloeden en beleid te ontwikkelen; 
 • Je ontwikkelt het inzicht om dergelijke inzichten toe te passen in de praktijk; 
 • Je leert kritisch te kijken naar gedragsbeïnvloeding: onderscheid te maken tussen wat kan en past bij de overheid.

Decaan

Docenten

Het leeratelier bestaat uit 8 lesdagen. De opleidingsdagen bestaan uit een ochtend – en middagdeel, waarin theorie en praktijkervaringen worden afgewisseld. Verschillende docenten zullen een bijdragen leveren aan dit leeratelier, waaronder:

 • prof. dr. Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburg University en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur;
 • prof. dr. Hans Hoeken, hoogleraar communicatie- en informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht;
 • prof. dr. Denise de Ridder, hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht;
 • prof. dr. Lars Tummers, hoogleraar publiek management en gedrag aan de Universiteit Utrecht

 

Meer informatie of aanmelden