Leeratelier Gedrag en Bestuur

Het leeratelier Gedrag en Bestuur is een coproductie van de Universiteit Utrecht en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. In dit leeratelier staat centraal hoe beleid, uitvoering en toezicht kan worden versterk door inzicht in menselijk gedrag te combineren met kennis over hoe dat gedrag gestuurd kan worden. Het leeratelier is bedoeld voor senior ambtenaren, werkzaam bij beleid, uitvoering of toezicht, die voor de effectiviteit van hun werk (mede) afhankelijk zijn van gedrag(sverandering) bij burgers en willen weten wat zij in hun eigen praktijken met gedragskennis wel (en niet) kunnen bereiken. Immers, bij alle complexe vraagstukken waarvoor de overheid zich gesteld ziet, speelt gedrag en gedragsbeïnvloeding een grote rol. 
 

 • Start: 15 maart 2022
 • Kosten: € 4.990 euro (BTW-vrij)
 • Studiebelasting: 7 dagen + voorbereidingstijd
 • Locatie: NSOB, Den Haag, Universiteit Utrecht en op locatie.
Aanmelden

Veel overheidsbeleid is afhankelijk van menselijk gedrag om te slagen. Als mensen hun inkomsten niet opgeven, vaccinaties weigeren, verkeersborden niet begrijpen en de ramen niet sluiten bij 10 graden vorst terwijl de kachel roodgloeiend is, wordt het moeilijk om allerlei beleidsdoelen te halen.

Sinds een aantal jaar is er steeds meer aandacht voor de rol van gedrag en gedragskennis bij beleid, uitvoering en toezicht. Dat is vrij nieuw maar eigenlijk niet meer dan logisch. Vaak wordt met beleid beoogd om het gedrag van individuen te beïnvloeden; dus waarom dan geen gebruik gemaakt van gedragskennis? Dit is bovendien steeds beter, omdat er steeds meer bekend is over de ‘voorspelbaar irrationele mens’, zoals Dan Ariely het bloemrijk verwoordde. Tegelijk is het ook een spannende stap die tal van praktische maar ook normatieve vragen oproept.

Inhoud

Dit leeratelier slaat een brug tussen gedragskennis en het openbaar bestuur. Door de samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur kunnen we verschillende deskundigheden samenbrengen en vervolgens verbinden met echte praktijken van beleid, uitvoering en toezicht. We bekijken daarnaast op locatie wat al met gedragskennis gebeurt.

Inzet is om gedragskennis vanuit verschillende perspectieven te vertalen naar de concrete opgaven en vragen die er liggen in het openbaar bestuur. We reiken kennis en inzichten aan die de deelnemers vervolgens kunnen vertalen naar hun eigen praktijken. Met kennis van gedrag is veel mogelijk in de publieke sector – in dit leeratelier gaan we samen op zoek naar mooie voorbeelden, overtuigende toepassingen maar ook prikkelende lessen en inzichten.

Doelgroep

Senior beleidsmakers die:

 • Werkzaam zijn bij beleid, uitvoering of toezicht;
 • Voor de effectiviteit van hun werk op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau (mede) afhankelijk zijn van gedrag(sverandering) bij burgers;
 • Willen weten wat zij in hun eigen praktijken met gedragskennis wel (en niet) kunnen bereiken;
 • Inzicht willen verkrijgen in de mogelijke effecten die (de combinatie van) verschillende instrument kunnen hebben op het gedrag van burgers.

Leerdoelen

Het doel van deze opleiding is het verwerven van gedragsinzichten die een bijdrage kunnen leveren aan het verder versterken van beleid, uitvoering of toezicht. Deelnemers leren:

 • Relevante wetenschappelijke inzichten op het gebied van gedragsverandering;
 • Over menselijk gedrag en de werking van instrumenten als nudging;
 • Om in de praktijk van beleid, uitvoering of toezicht gedrag beter te begrijpen en er effectiever op in te spelen;
 • Strategieën te ontwikkelen om dergelijke inzichten toe te passen in de eigen praktijk;
 • Kritisch te reflecteren op gedragsbeïnvloeding: onderscheid te maken tussen wat wel en niet kan en past bij de overheid.

Decaan

Docenten

Het leeratelier bestaat uit 7 lesdagen. De opleidingsdagen bestaan uit een ochtend – en middagdeel, waarin theorie en praktijkervaringen worden afgewisseld. Verschillende docenten zullen een bijdragen leveren aan dit leeratelier, waaronder:

 • prof. dr. Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburg University en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur;
 • prof. dr. Hans Hoeken, hoogleraar communicatie- en informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht;
 • prof. dr. Denise de Ridder, hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht;
 • prof. dr. Lars Tummers, hoogleraar publiek management en gedrag aan de Universiteit Utrecht