Programma Inside Dynamics in Organisations

Het executive programma Inside Dynamics in Organisations is een eenjarig programma en kent de volgende leervormen, waarin cognitie, praktijkervaring en toepassing geïntegreerd worden:

  • conceptueel leren
  • ervaringsgericht leren
  • interventiegericht leren

Het vervolgprogramma Deepening Learning kent dezelfde elementen.

De onderwijsmethoden sluiten aan bij concrete vragen uit de praktijk, terwijl de praktijk wordt onderbouwd met een gedegen theoretisch kader. De (werk)ervaringen van deelnemers bieden een belangrijk aangrijpingspunt om  bewuste en onbewuste processen te verkennen. Dit leerconcept brengt met zich mee dat aanwezigheid bij de bijeenkomsten nodig is.

Werkvormen

Binnen het programma werken we met veel verschillende werkvormen: seminars waarin theorie verkend wordt en verbonden wordt aan werkpraktijken, werkconferenties waar vanuit de eigen ervaring geëxploreerd wordt, case labs welke gericht zijn op leren analyseren van en interveniëren in de levende praktijk, individuele reflectiesessies, supervisie literatuurstudie, papers, praktijkopdrachten en (in Deepening Learning) een eigen praxisproject.