Programma

Het programma van de masterclass Entrepreneurial Ecosystems kent een mix van wetenschap en praktijk, van kennis opdoen en toepassen. Er is veel ruimte voor het bespreken van casuïstiek van regio’s binnen en buiten Nederland, en van de eigen regio. In het programma komen zowel sprekers uit de publieke sector alsook uit de private sector. 

Ons team zal de unieke sterktes en zwakten van uw regionale ecosysteem analyseren, om met u beleid te ontwerpen en te implementeren in uw regio. U zult in staat worden gesteld om impact te maken door onderdelen zoals:

  • Diagnose van het ecosysteem
  • Dialoog met stakeholders
  • Selectie van beleidsdoelen
  • Selectie van beleidsinstrumenten
  • Implementatie van beleid
  • Impact evaluatie

Een uitgebreid programma vindt u in de brochure Entrepreneurial Ecosystems.