Programma

Het programma van de masterclass Entrepreneurial Ecosystems kent een mix van wetenschap en praktijk, van kennis opdoen en toepassen. Er is veel ruimte voor het bespreken van casuïstiek van regio’s binnen en buiten Nederland, en van de eigen regio. In het programma komen zowel sprekers uit de publieke sector alsook uit de private sector. 

Ons team zal de unieke sterktes en zwakten van uw regionale ecosysteem analyseren, om met u beleid te ontwerpen en te implementeren in uw regio. U zult in staat worden gesteld om impact te maken door onderdelen zoals:

  • Diagnose van het ecosysteem
  • Dialoog met stakeholders
  • Selectie van beleidsdoelen
  • Selectie van beleidsinstrumenten
  • Implementatie van beleid
  • Impact evaluatie

Leerdoelen
De Masterclass Entrepreneurial Ecosystems geeft u:

• De nieuwste perspectieven in de ontwikkeling van entrepreneurial ecosystemen;
• Begrip van de aard van ondernemerschap en een ondernemende houding;
• State-of-the-art beoordelingsmethodologieën en praktische instrumenten;
• Inzicht in beleidsprocessen en mogelijke interventies;
• De meest relevante casussen van beleid in Nederlandse regio’s en internationaal.

Programma
Donderdag 14 november 2019 - Inleiding: praktijk en wetenschap van ecosystemen voor ondernemerschap
Donderdag 30 januari 2020 – Talent en kennis
Donderdag 19 mrt 2020 - Financiering en regionaal beleid
Donderdag 14 mei 2020 – Governance

Een uitgebreidere inhoudelijke toelichting op het programma in de vorm van een nieuwe brochure volgt binnenkort.