Contact en aanmelden Specialisatieopleiding Bijstand aan EGZ-slachtoffers

Deelnemers aan de specialisatieopleiding ‘Bijstand aan EGZ-slachtoffers’ moeten aan bepaalde criteria voldoen alvorens te kunnen worden toegelaten tot de opleiding. Deelnemers kunnen worden toegelaten tot de opleiding indien zij:

  • de basiscursus (20 PO punten) op het gebied van bijstand aan slachtoffers van strafbare feiten hebben gevolgd, hetzij;
  • ten minste 8 jaar advocaat zijn, met aantoonbare ervaring op het gebied van strafrecht, privaatrecht, letselschade of aansprakelijkheidsrecht en aantoonbare affiniteit met slachtofferzaken hebben, hetzij; 
  • op bijzondere gronden te zijn toegelaten, in het individuele geval te beoordelen door het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtsrechtswetenschappen en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het minimum aantal deelnemers is 10.

Locatie

De bijeenkomsten zijn in de Spinoza Hall op de University Campus in Utrecht. Parkeren op deze locatie is (beperkt) mogelijk. 

Certificaat

Na afloop van de specialisatieopleiding wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die ten minste 11 van de 13 bijeenkomsten geheel hebben bijgewoond, waaronder de verplichte bijeenkomsten, en voor ten minste 11 van de 13 opdrachten een 'voldoende' hebben behaald.  Bijeenkomsten waarvan de huiswerkopdracht met een onvoldoende is beoordeeld tellen niet mee. Op het certificaat wordt aangetekend welke onderdelen zijn gevolgd. Het volgen van de volledige opleiding resulteert in 39 permanente opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten (per bijeenkomst maximaal 3 PO-punten).

Vragen?

Heeft u vragen (over de aanmelding voor deze opleiding)? Neem contact met ons op via OvP.binnenstad@uu.nl. Wij helpen u graag.