Toelatingseisen Organisatie, cultuur en management

Het executive masterprogramma Organisatie, cultuur en management richt zich op afgestudeerden aan een instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs en diegenen die beschikken over een diploma dat daarmee gelijkgesteld kan worden. Daarnaast moeten de kandidaten beschikken over tenminste vier jaar relevante praktijkervaring in leidinggevende, management- of (op strategisch niveau) beleidsadviserende functies. 

Voldoende kennis van de Engelse taal om Engelse teksten te kunnen bestuderen, is noodzakelijk. Een goede schrijfvaardigheid is van belang met het oog op de werkstukken en de afstudeerscriptie.

Een bijkomend selectiecriterium betreft de diversiteit in de samenstelling van de groep. De programmacoördinator streeft naar een spreiding van de kandidaten over diverse beroepssectoren en achtergronden.

Na aanmelding word je uitgenodigd voor een wederzijds oriëntatiegesprek met de programmacoördinator.