Testimonials Organisatie, Cultuur en Management

Ervaringen van deelnemers aan het executive masterprogramma Organisatie, cultuur en management:

"Deze opleiding heeft een leerproces in gang gezet dat voorlopig nog doorsuddert."

"Het is niet zo dat je na deze opleiding weet hoe het nu moet. Ik ben wel in staat beter en breder te analyseren en ben me voor eeuwig bewust van context, cultuur en macht."

"Het reflexieve karakter van de opleiding is bijzonder waardevol en een onontbeerlijke voorwaarde voor een goed leerproces."

"De opleiding heeft mijn kijk op het werk en de wijze waarop ik in het leven sta beïnvloedt. Dat had ik nooit verwacht maar ben daar heel gelukkig mee."

"Ik heb anders leren kijken. Met meer afstand en vanuit verschillende invalshoeken."

"Het begrip van theoretische concepten en perspectieven op organisaties en de maatschappij heb ik me met name eigen gemaakt door deze toe te passen op de eigen organisatie. Hierdoor kreeg ik een beter besef van verhoudingen, structuren en handelingen die voor die tijd toch grotendeels buiten mijn beeldvorming lagen."

"De opzet van de cursus en met name de mogelijkheid om door middel van interviews met personen op de werkvloer verbinding te leggen met de literatuur leverde voor mij een hoog rendement op."