Contact en aanmelden Organisatie, Cultuur en Management

Oriëntatiegesprek

Wilt u het executive masterprogramma Organisatie, Cultuur en Management volgen en voldoet u aan de toelatingseisen? Dan wordt u na aanmelding uitgenodigd voor een wederzijds oriëntatiegesprek met de programmacoördinator.

Aanmelden

Dit oriëntatiegesprek heeft, naast nadere kennismaking, tot doel vast te stellen of u over de vereiste kennis en ervaring beschikt en of de opleiding aansluit op uw leerwensen. Zo wordt gewaarborgd dat alle deelnemers met een voldoende kennis- en ervaringsniveau aan de opleiding beginnen.

Het maximum aantal deelnemers is 22. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding voor de 10 eerste plaatsen. Bij het toewijzen van de overige plaatsen wordt gekeken naar een gevarieerde samenstelling van de groep. Criteria als spreiding naar sector en functie en de man-vrouwverhouding spelen daarbij een belangrijke rol.

Vragen over toelating en aanmelding

Neem voor vragen over toelating en aanmelding contact op met de projectassistent:

Inhoudelijke vragen

Neem voor vragen over de inhoud van het programma contact op met de programmacoördinator: