Master Bestuur en beleid voor professionals

Deze executive master is ontwikkeld voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers in het publieke domein, die nauw betrokken zijn bij maatschappelijke veranderingen en bestuurlijke processen. Welke taken horen in een dynamische samenleving bij de overheid? Hoe kunnen overheid, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken? Hoe organiseren en sturen publieke organisaties? Dit soort vragen staat in deze opleiding centraal. Kennis van bestuur en beleid laat je reflecteren op gebeurtenissen in de maatschappij, in je organisatie en op je eigen handelen.

"Het leren stellen van betere vragen geeft uiteindelijk betere antwoorden."

- Drs. Nienke Kuitenbrouwer

Voorlichtingsavond - 3 oktober 2023

Meer weten over dit masterprogramma? Bezoek op 3 oktober de voorlichtingsavond. Meer informatie en aanmelden

  • Duur: 2 jaar (deeltijd)
  • Start: 26 januari 2024
  • Titel: Master of Science (MSc)
  • Kosten: € 27.500
  • Locatie: Utrecht
Download brochure
Aanmelden

Doelgroep

De master is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden, adviseurs en beleidsmedewerkers die:

  • bestuurlijk of beleidsmatig werken in een organisatie met een publieke functie;
  • zich bewust (willen) zijn van veranderingen die zich in de samenleving voordoen en in de eigen organisatie;
  • de zin en betekenis van deze veranderingen willen begrijpen en in perspectief plaatsen om op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen.

Meer informatie

Aanmelden

Interesse in deze executive master? Meld je aan voor een oriënterend intakegesprek. 

In het wederzijdse intakegesprek stelt de programmacoördinator samen met je vast of uw kennis, ervaring en wensen aansluiten bij de master Bestuur en beleid voor professionals.

Programmacoördinator

Vragen?

Neem gerust contact op met Hanneke Plugge via OvP.binnenstad@uu.nl of 030 253 8101 (algemeen nummer). We helpen u graag.