Programma Management van publieke vraagstukken

Het totale studieprogramma van de executive master Management van publieke vraagstukken bestaat uit zes modules, een persoonlijk ontwikkeltraject en een afstudeertraject van 20 weken. Elke module duurt 12 weken en heeft 5 vaste onderwijsdagen. De tweewekelijkse onderwijsdagen vinden in het eerste jaar plaats op donderdagen (10:00 - 18:00 uur) en in het tweede jaar op vrijdagen (10:00 - 18:00 uur).

Modulaire opzet

Door de flexibele modulaire opzet kun je de studie op elk gewenst moment van het lopende studiejaar starten. Alle modules worden elk studiejaar aangeboden. Je hebt ook de mogelijkheid om de master versneld binnen een jaar af te ronden.

Modules

Vijf van de modules bieden we tevens aan als individuele masterclass.

Afstudeeronderzoek

In het afstudeeronderzoek kies je een thema waarop je dieper in wilt gaan en dat vanuit de werksituatie onderzocht kan worden. In het afstudeeronderzoek worden empirisch onderzoek, literatuurstudie, theoretische reflectie en kritische analyse gecombineerd. Je kiest of ontwerpt een passend theoretisch kader om het vraagstuk empirisch te onderzoeken. Vervolgens doe je daar op een wetenschappelijk verantwoorde manier verslag van, voorzien van conclusies en aanbevelingen.

Intervisie

Er worden intervisiegroepen gevormd van minimaal 5 studenten. Hierin vindt intercollegiale consultatie plaats rondom je persoonlijk functioneren in de rol van manager. Deze bijeenkomsten vallen qua tijdsbesteding buiten de bijeenkomsten in de modules.