Programmacoördinator/docenten Management van publieke vraagstukken

Tijdens de hele master is de programmacoördinator je aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen over het executive masterprogramma Management van publieke vraagstukken. De programmacoördinator begeleidt zowel het individuele leerproces als het groepsproces. De coördinator is altijd actief aanwezig op de studiedagen en zorgt voor de inhoudelijke verbinding tussen de diverse modules.

Programmacoördinatoren

Docenten