Programma Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

Het executive programma Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk is opgebouwd aan de hand van de juridische vragen die in de praktijk tijdens de verschillende stappen van het inkoopproces een belangrijke rol spelen.

Inhoud

Aanbesteders hebben bij de laatste grote herziening van de aanbestedingsregels meer beslissingsruimte en daardoor meer keuzemogelijkheden gekregen (EU aanbestedingsrichtlijnen, Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW) en de Gids Proportionaliteit). De vraag is hoe al die keuzes gemaakt moeten worden en aan welke eisen daarbij moet worden voldaan. 

Topdocenten uit de advocatuur, het bedrijfsleven en de universiteit belichten de nationale aanbestedingsregels in het licht van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en jurisprudentie. De opleiding heeft bijzondere aandacht voor:

 • voor de fundamenten van het aanbestedingsrecht;
 • voor de vraag hoe duurzaamheid, sociale overwegingen (MVI), nationale veiligheid en innovatie te bevorderen, publieke samenwerking vorm te geven, juridische procedures te voorkomen, eerlijke contracten te hanteren aan de hand van heldere, proportionele criteria;

Programma

De komende editie van Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk bestaat uit 11 bijeenkomsten (incl. methodiektraining). Binnen een stimulerende, interactieve leeromgeving gaan de cursisten per bijeenkomst aan de slag met een casusopdracht. Binnen de methodiektraining leren de cursisten hoe een casus op te lossen.

Programma per dag

 • Dag 1: Inleidende bijeenkomst
 • Methodiektraining
 • Dag 2:
  • Deel 1: Wie moet aanbesteden? 
  • Deel 2: Inbesteden en Publiek-Publiek Samenwerken
 • Dag 3: Welke opdrachten moeten worden aanbesteed?
 • Dag 4: 
  • Deel 1: Welke aanbestedingsprocedures mogen worden toegepast?
  • Deel 2: Integriteitsbevordering in het aanbestedingsproces
 • Dag 5: Aanbestedingsrecht en nationale veiligheid
 • Dag 6:
  • Hoe dienen kwalitatieve geschiktheidseisen, andere selectiecriteria, bijzondere aanvullende voorwaarden en uitsluitingsgronden te worden geformuleerd?
 • Dag 7: Doelmatigheidsaspecten gedurende het volledige verloop van het aanbestedingsproces
 • Dag 8: Hoe dienen gunningscriteria te worden geformuleerd en gewogen?
 • Dag 9: Beroepsmogelijkheden voor gegadigden en inschrijvers 
 • Dag 10: 
  • Deel 1: Belangrijke en evenredige contractuele voorwaarden
  • Deel 2: Strategische doelen: duurzaamheid, innovatie, sociale aspecten