Programma

Het executive programma Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk is opgebouwd aan de hand van de juridische vragen die in de praktijk tijdens de verschillende stappen van het inkoopproces een belangrijke rol spelen.

Herziene inhoud

In de komende editie ligt de focus op de Aanbestedingswet 2016 en de Gids Proportionaliteit in het licht van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en jurisprudentie. De opleiding heeft bijzondere aandacht voor:

 • de nieuwe gunningscriteria Beste PKV en Laagste KBK;
 • voor de vraag hoe duurzaamheid, sociale overwegingen (MVI) en innovatie te bevorderen, publieke samenwerking vorm te geven, juridische procedures te voorkomen, eerlijke contracten te hanteren;
 • de juridische en inkooptechnische doeleinden die aan aanbestedingsprocedures ten grondslag liggen.

Programma

Online casustrainingen 
Nieuw: drie interactieve online casustrainingen onder begeleiding van een docent

Programma per dag

 • Dag 1: Inleidende bijeenkomst
 • Dag 2:
  • Deel 1: Inbesteden en Publiek-Publiek Samenwerken
  • Deel 2: Wie moet aanbesteden?
 • Dag 3: Welke opdrachten moeten worden aanbesteed?
 • Dag 4: 
  • Deel 1: Welke aanbestedingsprocedures mogen worden toegepast?
  • Deel 2: Integriteit en uitsluitingsgronden
 • Dag 5:
  • Hoe dienen kwalitatieve geschiktheidseisen, andere selectiecriteria, bijzondere aanvullende voorwaarden en uitsluitingsgronden te worden geformuleerd?
 • Dag 6: Doelmatigheidsaspecten gedurende het volledige verloop van het aanbestedingsproces
 • Dag 7: Hoe dienen gunningscriteria te worden geformuleerd en gewogen?
 • Dag 8: 
  • Deel 1: Belangrijke en evenredige contractuele voorwaarden
  • Deel 2: Capita selecta "Strategische doelen: duurzaamheid, innovatie, sociale aspecten"
 • Dag 9: Beroepsmogelijkheden voor gegadigden en inschrijvers

Een uitgebreid programma vindt u in de brochure Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk.

Andere opleidingen

Deze opleiding vindt u mogelijk ook interessant: