Dutch Publications

2020

De Ridder, D., Schlinkert, C., Gillebaart, M., Poelman, M., & Benjamins, J. (2020). Snacks and the City. TSG-Tijdschrift Voor Gezondheidswetenschappen, 98(1), 3–10. pdf

2016

De Ridder, D.T.D., Kroese, F.M., & De Vet, E. (2016). Nudging: Next questions. Bestuurskunde, 25, 46-52. > pdf

De Ridder, D.T.D., & Gillebaart, M. (2016). What’s in a nudge: Tien aanbevelingen voor nudge-experimenten in de publieke gezondheidszorg. TSG, 94, 261-265. > pdf

2015

De Ridder, D.T.D., & Gillebaart, M. (2015). Wetenschappelijk kader Nudging in de publieke gezondheidszorg. Eindrapport in opdracht van ZonMw. > pdf

2013

Stok, F.M. (2013). Het TEMPEST-project: Hoe gaan jongeren om met een voedselomgeving vol verleidingen? [The TEMPEST project: How do adolescents deal with a food environment full of temptations?] Voeding Nu, 15, 9-11.

2012

Salmon, S.J., Fennis, B.M., De Ridder, D.T.D., Adriaanse, M.A., & De Vet, E. (2012). De impulsieve keuze voor gezondheid: Het positieve effect van heuristieken bij lage zelfcontrole. (The impulsive choice for health: The positive effect of heuristics in case of low selfcontrol). In N. van de Ven, M. Baas, L. van Dillen, D. Lakens, A.M. Lokhorst, & M. Strick (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2011 (pp. 193-196). Groningen: ASPO pers.

Verhoeven, A.A.C., Adriaanse, M.A., De Ridder, D.T.D., De Vet, E., & Fennis, B.M. (2012). Minder is meer: Het effect van meerdere implementatie-intenties op het doorbreken van ongezonde snackgewoontes (Less is more: The effect of multiple implementation intentions on breaking unhealthy snacking habits). In: M. Strick, M. Baas, L. van Dillen, R. Dotsch, D. Lakens, & M. de Vries, Jaarboek Sociale Psychologie 2012, 231-234.

2011

Evers, C., De Ridder, D. T. D., & Adriaanse, M. A. (2011). In hoeverre kan iemand zichzelf inschatten als ’emotionele eter’? (To what extent can people classify themselves as ’emotional eater’?) Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, 66 (1), p. 29.

2010

Adriaanse, M. A. (2010). Mental contrasting en implementatie intenties als effectieve strategie om ongewenste eetgewoontes te doorbreken (Mental contrasting and implementation intentions is an effective strategy for breaking unwanted eating habits).Psychologie en Gezondheid, Jaargang 36, nummer 4, p. 196-197.

Adriaanse, M. A. (2010). ‘Als-dan plannen’ helpen ongezond eetgedrag voorkomen (‘If-then plans’ help to prevent unhealthy eating behavior). Voeding Nu, Jaargang 12, juli/augustus 2008, p. 33.

Van Oosten, J. M. F., Adriaanse, M. A., & De Ridder, D. T. D. (2010). ‘Dan zal ik vermijding vermijden’. Onderzoek naar de effectiviteit van implementatie intenties gericht op het vermijden van ongezonde snacks (‘Then I will avoid avoidance’. Research on the efficacy of implementation intentions aimed at avoiding unhealthy snacks). In J.W. van Prooijen, R.J. Renes, B. Derks, M. Stel & M. M. Vliek (eds.), Jaarboek Sociale Psychologie, 2009, 321-328. Groningen, The Netherlands: ASPO-pers.

2009

De Ridder, D. T. D., Evers, C., & Adriaanse, M. A. (2009). Emotioneel over eten (Emotional about eating). In W. Koops & M. Splinter (red.), Kijk op Karakter: Over de samenhang tussen persoonlijkheid en gedrag, 65-76. Amsterdam, The Netherlands: SWP. > pdf

2008

Adriaanse, M. A., Danner, U. N., & Aarts, H. (2008). De positieve gevolgen van negatief affect: Impliciete evaluatieve conditionering kan gewoontes beïnvloeden (The positive consequences of negative affect: Implicit evaluative conditioning can alter habits). In J. Karremans, B. Beersma, R. Custers, F. van Harreveld, & W. van Rijswijk (eds.), Yearbook of Social Psychology 2007, 13-21. Groningen, The Netherlands: ASPO-pers. > pdf