Tuchtrecht

Symposium tuchtrecht in relatie tot de kwaliteit van het professionele handelen
Utrecht, 1 februari 2017 (only available in Dutch)

9.30 uur: ontvangst

10.00-10.10 uur: opening door prof. dr. M.M.E. Schneider (voorzitter UMCU/focusgroep professional performance)

10.10-10.40 uur: prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer (oud-Nationale Ombudsman, lid Europese rekenkamer), over de rol van toezichthouders ter bewaking van de kwaliteit van het professionele handelen

10.40-11.10 uur: mw. dr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, over toezicht op professionele medische kwaliteit

11.10-11.30 uur: pauze

11.30-12.00 uur: mr. M.B. Werkhoven, voorzitter accountantskamer

12.00-12.30 uur: KPMG of prof. Barbara Majoor (was partner bij Deloitte en is hoogleraar accountancy aan Nyenrode en werkt bij AFM)

12.30-13.00 uur: paneldiscussie

13.00-13.45 uur: lunch

13.45-14.15 uur: prof. mr. A.M. Hol, hoogleraar organisatie, disciplinegroep staatsrechtrecht, bestuursrecht en rechtstheorie Universiteit Utrecht, over ethiek

14.15-14.45 uur: prof. dr. F. Scheele, hoogleraar obsterie/gynaecologie in het bijzonder het onderwijs, VUmc, Amsterdam, over professionaliteit in het medisch en medisch-specialistisch curriculum)

14.45-15.10 uur: pauze

15.10-15.40 uur: mr. H. Post, plaatsvervangend directeur Patiƫntenfederatie Nederland, over wat de patiƫnt vraagt van het professioneel handelen

15.40-16.10 uur: mr. dr. N.C. Van Oostrom (o.a. executieve director Law Firm School), over de professionaliteit en kwaliteitswaarborging voor juridische beroepsbeoefenaren.

16.10-16.40 uur: paneldiscussie

16.40 uur: borrel