For Bachelor Students

Voor Bachelor studenten biedt de Organic Chemstry and Catalysis (OCC) groep de mogelijkheid deel te nemen in een gespecialiseerd research project op het gebied van de organische synthese en homogene katalyse. De groep biedt een stimulerende en dynamische research omgeving aan het front van de chemische wetenschappen, in een internationaal georienteerd research team. De groep is onderdeel van het Institute for Sustainable and Circular Chemistry en betrokken bij een groot aantal locale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

Aanvullende informatie