Snapshot - Column Sjors Witjes

Column Sjors Witjes

Column door Sjors Witjes

Sjors Witjes is als onderzoeker en docent op het gebied van Corporate Sustainability Strategies verbonden aan het Copernicus Institute of Sustainable Development. Na zijn gezin ligt zijn grootste passie in het ondersteunen van mensen bij het duurzamer maken van bedrijven.

Maandelijks schrijft hij een column in het vakblad 'Kwaliteit in Bedrijf'. Lees zijn columns hier:

We houden onszelf voor de gek

Ik ben op weg naar een conferentie in Slovenië. Het thema is: ‘For the Europe we want’. Het is halverwege oktober en de temperatuursverwachtingen liggen nog steeds boven de 20 graden. Ik vlieg via München naar Trieste; ondanks alle wachtmomenten was het vliegtuig het makkelijkste vervoersmiddel. Genoeg mogelijkheid dus om eens stil te staan en na te denken over ons Europa en mijn rol daarin. Lees meer

KAM extreem: de Colombiaanse bloedkolen

Een interessant voorbeeld van KAM, dat de laatste tijd door de media steeds meer op ons netvlies wordt gezet, is die van de bloedkolen uit Colombia. Steenkolenmijnen waar een luchtje aan zit en waar meer voor gedaan is dan alleen het winnen, verwerken en transporteren. Het gaat hierbij voornamelijk om deze nevenactiviteiten die nodig waren om onze behoefte aan kolenelektriciteit eind vorige en begin deze eeuw te stillen. Lees meer

Money, money, money?

Bij bedrijven in de westerse wereld gaan we er vaak vanuit dat het hoofddoel het verdienen van geld is. Deze Friedmanse gedachte gaat uit van een ééndimensionale focus van een onderneming en is al erg oud. Meneer Friedman was een Amerikaan en heeft door zijn visie nogal wat invloed gehad op de westerse samenleving en sommige landen daaromheen. Lees meer

Kam wordt gegijzeld door machtsspel

Logica is soms ver te zoeken in de KAM-wereld. Er worden dagelijks vele strategische bedrijfsbeslissingen genomen die vanuit een kwaliteits-, milieu- en/of arbobril bezien niet logisch lijken. Lees meer

Radical KAM: op zoek naar de heilige graal!

Hoe weet je of je als bedrijf op de juiste weg bent? Dagelijks worden processen maar ook wij als mensen door allerlei metingen op verschillende niveau´s in de gaten gehouden, want: ‘meten is weten’. De extreemste situatie heb ikzelf mee mogen maken bij een bedrijf met meer dan 1000 KPI’s! Of neem de huidige discussie over
de NSA... Lees meer

LEAN KAM

Gouden tijden voor het Nederlandse schaatsen in Sochi, de bouwsector groeit weer en bij Nedcar worden alweer extra werknemers gezocht: het lijkt erop dat we de positieve instelling weer hebben gevonden! Maar wat heeft de crisis voor onze KAM-praktijk opgeleverd? Lees meer

KAM is niet voor ieder bedrijf weggelegd

De laatste weken van het jaar lijken iets magisch te hebben. De voorbereidingen voor de feestdagen maar zeker ook het einde van weer een jaar en het begin van een nieuw jaar laat ons vaak met weemoed terugkijken en hoopvol vooruitkijken. Het blijft hierbij dan vaak niet alleen bij emoties. De dichtheid van strategische beslissingen aan het einde van het jaar neemt toe om budgetten toch nog op tijd te kunnen halen en met een schone/ gezonde lei aan het nieuwe jaar te kunnen beginnen. Lees meer

Meesterlijke bedrijfsvoering: de kunst van het verbinden

Afgelopen week stond ik in Emmerich, net over de grens met Duitsland, te wachten voor een spoorwegovergang. De trein die na enige minuten wachten voorbijkwam, had ik eerder gezien op de Nederlandse hypermoderne kant van de Betuwelijn. Hier ging deze trein verder op, wat wij in Nederland een boemelspoortje zouden noemen. In Duitsland heeft de verbinding tussen Rotterdam en het Ruhrgebiet blijkbaar een andere prioriteit dan in Nederland. Lees meer

Autheticiteit als basis voor KAM-succes

De wereld van de bedrijsfsstrategieën staat niet stil. Van allerlei kanten worden eisen op bedrijven afgevuurd. De markt, de keten, de branches en de overheid stellen eisen voor wet- en regelgeving, producteisen, proceseisen en managementsystemen. Maar naast technische/harde kennis wordt ook wat
gevraagd van de directeur of KAM-manager op het sociale gebied. Lees meer

Duurzaam ondernemen: God voor ons allen!

In de media gaat het de laatste tijd over onder andere schaliegas, privacy en de pensioenen. In al dit informatiegeweld ben ik steeds op zoek naar een rode lijn. Een lijn die achter al deze acties zit en er voor zorgt dat er keuzes gemaakt worden die passen in het plaatje van de toekomst van ons land, van onze wereld. Lees meer

Het glazen plafond

Gio Lippens verwoorde het mooi afgelopen Tour de France toen Bauke Mollema, op de tweede plek liggende, tegen de bergen omhoog moest: tussen de oren zit het wel goed, maar de benen doen niet wat hij wil. Hij had zich goed voorbereid, goed gegeten, goed geslapen, maar er zijn van die dagen zonder verbinding tussen het hoofd en rest van het lichaam. Bij bedrijven lijken deze dagen ook voor te komen. Het hoofd dan als strategische visie en het lichaam als het primaire proces. Lees meer

PDCA heeft de toekomst!

In zowel de ISO 9001-, 14001- als de OHSAS 18001-norm staat in het begin kort een uitleg opgenomen over continue verbeteren op basis van de PDCAcyclus.
Het blijft helaas bij deze korte uitleg, alhoewel het de basis vormt van het managementsysteem. Lees meer

Voldoen aan wetgeving: een fabel

Geen enkel bedrijf in Nederland voldoet aan alle voorschriften uit de betreffende wet- en regelgeving. Wie goed kijkt naar de voorschriften die op een Nederlands bedrijf van toepassing zijn, zal zien dat het voldoen hieraan bijna onmogelijk is. Toch gaan veel mensen er nog steeds vanuit dat de bedrijven gewoon voldoen aan de betreffende wetgeving. Lees meer.