104 results
 • Computationeel denken in de wiskundeles Computationeel denken staat in grote belangstelling in het onderwijs. Ook in de wiskundeles zijn er mogelijkheden om de principes van de informatica toe te passen.
  Fee: 
  1 U-point voor partnerscholen, € 55,- voor externen
  Start date(s): 
  11 March 2021
 • Supervising Student Research (Ba/MSc thesis) Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding student research.
  Fee: 
  €935,- (UU/UMC staff); €1085,- (other participants), literature included.
  Start date(s): 
  12 March 2021
 • Teaching Qualification Assessment and Examination in an International Classroom Teaching qualification assessment-examination course for teachers of Universities of Applied Sciences (in Dutch: BKE) (focus on international classroom)
  Fee: 
  €1335,- excl. certification
  Start date(s): 
  15 March 2021
 • Developing Intercultural Competences This course supports teachers in developing the skills, knowledge and attitudes to effectively adapt your teaching to the specific needs of a diverse classroom.
  Start date(s): 
  23 March 2021
  This series is for employees of UU / UMC only
 • Het begeleiden van keuzes maken In deze workshop wordt aan de hand van een model inzichtelijk gemaakt wat kiezen inhoudt en wat dat van de student en de tutor vraagt.
  Fee: 
  € 125,- (voor UU-medewerkers).
  Start date(s): 
  12 April 2021
  13:15 - 16:30
 • Lesson Study: opleiding tot procesbegeleider (PO) Opleiding tot Lesson Study begeleider (8 bijeenkomsten)
  Fee: 
  € 1275,-
  Start date(s): 
  15 April 2021
 • Supervising PhD Research Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding PhD’s.
  Fee: 
  € 875 (intern UU/UMC); € 1.030 (extern), incl. literature
  Start date(s): 
  6 May 2021
 • Verantwoorde datapraktijken Executive programma dat concrete handvatten biedt voor het verankeren van publieke waarden in dataprojecten.
  Fee: 
  € 549,-
  Start date(s): 
  12 May 2021
 • Teaching in Higher Education in an International Classroom This course offers the didactic teaching qualification course for teachers of Universities of Applied Sciences (in Dutch: BDB) (international classroom focus)
  Fee: 
  € 3925,- (portfolio assessment included)
  Start date(s): 
  20 May 2021
  The deadline for registration for this course is 26 April 2021
 • (Her)ontwerp je onderwijs in coronatijd In deze training werk je aan het ontwerp van je afstandsonderwijs onder begeleiding van adviseurs, en in een gemengde groep met docenten uit heel Nederland.
  Fee: 
  € 420,-
  Start date(s): 
  26 May 2021
 • CLIL/EMI: Train-the-Trainer (Summer School 2021) This programme trains you to become a CLIL/EMI* trainer and to hone your coaching skills. It is active, participatory, informative and hands-on.
  Fee: 
  €1600.00 (excluding housing)
  Start date(s): 
  5 July 2021
 • Internationalisation Challenged – Rethinking Global Higher Education The changing world order is affecting higher education. Internationalisation has become an important dimension of higher education indeed, but is it up to the challenges ahead?
  Fee: 
  €600
  Start date(s): 
  16 August 2021
 • Mathematics Education Join this course and get up to date in curriculum development and research in the field of mathematics education.
  Fee: 
  €350
  Start date(s): 
  16 August 2021
 • CLIL Coaching This practical, two half-day course aims at enhancing your role as a CLIL coach and designing a personalized practical action plan for your own school
  Fee: 
  €435,-
  Start date(s): 
  28 September 2021
 • Onderzoek van promovendi begeleiden In deze (online) cursus leer je omgaan met de verschillende rollen die je hebt bij het begeleiden van promovendi, en vergroot je je eigen handelingsrepertoire.
  Fee: 
  € 910 (intern UU/UMC); € 1.055 (extern), inclusief literatuur
  Start date(s): 
  4 October 2021
 • Aanbod Toetsaudits Toetsaudit waarin samen met de deelnemers kritisch naar het eigen toetsprogramma wordt gekeken en verbeteringen worden aangedragen.
  Fee: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
  Start date(s): 
  In overleg
 • Activating tutorials A course for lecturers who want to improve their ability yo give activating tutorials.
  Fee: 
  € 500,-
  Start date(s): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • Activerende opdrachten In deze workshop gebruiken we theorie over bijvoorbeeld diepgang en motivatie om opdrachten voor studenten te verbeteren.
  Start date(s): 
  In overleg
 • Activerende werkgroepen Ben je docent in het hoger Onderwijs en wil je je (verder) ontwikkelen op het gebied van Activerende werkgroepen? Deze cursus helpt je hierbij.
  Start date(s): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Beeldcoaching als middel voor reflectie op je eigen onderwijs Deze cursus staat in het teken van beelden van eigen lesopnames, je leert beter les te geven door het analyseren van video-opnames.
  Fee: 
  Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten (twee bijeenkomsten: 9 uur, drie bijeenkomsten 12 uur)
  Start date(s): 
  In overleg
 • Begeleiden en beoordelen van hbo-studenten in de afstudeerfase In deze cursus vergroot je je handelingsrepertoire m.b.t. het begeleiden en beoordelen van het onderzoeksproces van hbo-studenten in de afstudeerfase.
  Fee: 
  € 1190,- (inclusief materialen)
 • Begeleiden en beoordelen van profielwerkstukken In deze cursus werk je aan de effectiviteit en efficiëntie van hoe jij leerlingen begeleidt en beoordeelt bij het profielwerkstuk.
  Fee: 
  Omdat de cursus ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
  Start date(s): 
  In overleg
 • CLIL (Incompany training) Refresh or expand specific CLIL topics within your own TTO department with a series of personalized workshops.
  Fee: 
  On demand and personalized for each school
  Start date(s): 
  On demand and personalized for each school
 • CLIL for Starters A practical four-day course in content and language integrated learning (CLIL), specially designed for subject teachers who are new or relatively new to CLIL.
  Fee: 
  €1075,-
  Start date(s): 
  Other dates: 7 Oct, 29 Oct, 10 Nov
 • CLIL Quick Scan A CLIL Quick Scan is designed to give your school a detailed overview of the current status of CLIL in your organisation.
  Fee: 
  On demand and personalized for each school
  Start date(s): 
  On demand and personalized for each school
 • CLIL/EMI: Train-the-Trainer This programme trains you to become a CLIL/EMI* trainer and to hone your coaching skills. It is active, participatory, informative and hands-on.
  Fee: 
  € 2565,-
  Start date(s): 
  Fall 2021 (exact dates will follow)
 • Coachingsvaardigheden voor docenten In deze training werk je aan coachingsvaardigheden aan de hand van casuïstiek die je zelf inbrengt.
  Fee: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken
  Start date(s): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Computational Thinking In deze cursus leer je hoe je als leerkracht aan het werk kan gaan met onderzoekend leren en wetenschap en technologie via computational thinking.
  Fee: 
  €255,-
  Start date(s): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Contractonderwijs Sociale wetenschappen Met contractonderwijs kun je bij de Universiteit Utrecht één of meerdere cursussen uit het onderwijsaanbod te volgen.
  Start date(s): 
  divers
 • Cultureel sensitief lesgeven Lesgeven aan sterk diverse klassen kan uitdagend zijn. Deze studiedag helpt u hiermee.
  Start date(s): 
  Op aanvraag
 • Curriculumscan Een check van de kwaliteit van een curriculum
  Fee: 
  De kosten zijn afhankelijk van de wensen en omvang van de documentatie. Indicatie: €4.990 (UU), €6.355 (extern)
  Start date(s): 
  In overleg
 • Data in de school In de cursus data in school wordt een begin gemaakt met hoe data binnen een school gestructureerd ingevoerd kan worden.
  Fee: 
  €1015,-
  Start date(s): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Data team opzetten op school Samen met een team directieleden en docenten doorlopen we een datagestuurde cyclus. Dit geeft input voor interventies die het onderwijs(beleid) verbeteren.
  Fee: 
  € 6150,- voor het hele projectteam
  Start date(s): 
  In overleg
 • Datageïnformeerd werken voor teamleiders Leer als teamleider datageïnformeerd werken, en hoe je over de resultaten een onderwijskundig gesprek voert met vaksecties of mentoren.
  Fee: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
  Start date(s): 
  In overleg
 • Datagestuurd werken binnen de vaksectie Aan de hand van data komen we tot concrete en onderbouwde actiepunten waarmee de afstemming en doorlopende leerlijn verder verbeterd kan worden.
  Fee: 
  De kosten zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten
  Start date(s): 
  In overleg
 • De rol van taal in de reken- en wiskundeles in het vmbo en mbo In deze cursus leggen we de focus op de combinatie van gecijferdheid en geletterdheid, en wat dit betekent voor je les.
  Fee: 
  € 530,- (bij een minimum aantal deelnemers van 12)
  Start date(s): 
  15:00 - 18:00
 • Didactics for Teaching in English This course is aimed at teachers who (will) teach in English and want to know about using English as a medium of instruction.
  Fee: 
  €580,- (UU/UMC staff), €745,- (other participants)
  Start date(s): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • Didactiek voor hbo-docenten (BDB) In deze leergang werk je vanuit je individuele startsituatie aan het verwerven, uitbouwen en aanscherpen van didactische kennis.
  Fee: 
  (volgt)
  Start date(s): 
  Er zijn op dit moment nog geen data voor de volgende cursus gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Differentiëren In deze cursus lees je waarin je kunt differentiëren, welke methodieken goed werken voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen en hoe je dit vormgeeft.
  Fee: 
  Individueel traject: €1095,- (De prijs voor een groepstraining is afhankelijk van de groepsgrootte en het aantal bijeenkomsten)
  Start date(s): 
  In overleg
 • Docentennetwerk Informatica U-Talent brengt docenten informatica uit de regio bij elkaar. Op een informele manier presenteren we ontwikkelingen in het vakgebied en bespreken dit met elkaar.
  Fee: 
  Gratis voor docenten van U-Talent partnerscholen, €75,- voor externe deelnemers
  Start date(s): 
  Mogelijkheid te starten bij elke geplande bijeenkomst.
 • Docentennetwerk Natuurkunde In het Docentennetwerk natuurkunde bieden we vakinhoudelijke verdieping en de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met andere natuurkundedocenten uit het VO en HO.
  Fee: 
  Gratis voor docenten van U-Talent partnerscholen, €75,- voor externe deelnemers
  Start date(s): 
  Mogelijkheid te starten bij elke geplande bijeenkomst.
 • Docentennetwerk Scheikunde In het Docentennetwerk scheikunde bieden we vakinhoudelijke verdieping en de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met andere scheikundedocenten uit VO en HO.
  Fee: 
  Gratis voor docenten van U-Talent partnerscholen, €75,- voor externe deelnemers
  Start date(s): 
  Mogelijkheid te starten bij elke geplande bijeenkomst.
 • Docentennetwerk Wiskunde Binnen het Docentennetwerk wiskunde komen wiskundedocenten samen om recente ontwikkelingen in het vakgebied te bespreken en werkervaringen met elkaar uit te wisselen.
  Fee: 
  Gratis voor docenten van U-Talent partnerscholen, €75,- voor externe deelnemers
  Start date(s): 
  Mogelijkheid te starten bij elke geplande bijeenkomst.
 • Educatief ontwerp voor wiskunde Een wiskundeles from scratch ontwerpen? In deze activiteit bieden we een framework dat met alle aspecten van het educatief ontwerp voor wiskundelessen rekening houdt.
  Fee: 
  2 U-points voor partnerscholen, € 110,- voor andere deelnemers.
 • Educational Sciences Part-time Master's programme for learning more about processes and environments.
  Fee: 
  Dutch and other EU/EEA students (statutory fee 2020-2021, part-time): € 1.904
  Start date(s): 
  September
 • Een goede toets: van ontwerp tot evaluatie In deze cursus leer je hoe je een goede toets kunt ontwikkelen, van ontwerp tot evaluatie.
  Fee: 
  € 490,- (intern UU/ UMC); € 575,- (extern)
  Start date(s): 
  In overleg
 • Een onderzoeksvoorstel (door)ontwikkelen voor PhD’s In deze cursus krijg je als promovendus praktische handvatten en persoonlijk advies om je eigen onderzoeksvoorstel te (her)ontwerpen.
  Fee: 
  € 885,- (intern UU/ UMC*); € 1035,- (extern), inclusief literatuur
 • Een stevig basis voor de BKE In deze basiscursus vergroten we de toetsdeskundigheid van docenten om een antwoord te vinden op verschillende toetsvraagstukken.
  Fee: 
  De kosten zijn afhankelijk van de wensen. Indicatie: €1020,- p.p. incl. studiemateriaal
  Start date(s): 
  In overleg
 • Effectief inzetten van peerfeedback op schrijfproducten Deelnemers van deze workshop leren hoe je in een cursus peer feedback effectief kunt inzetten.
  Fee: 
  € 180,- (intern UU/UMC); € 210 (extern)
  Start date(s): 
  Op aanvraag en bij voldoende belangstelling
 • Effectieve onderwijsteksten schrijven Deze training van twee dagdelen biedt handreikingen voor het ontwerpen van overzichtelijke, duidelijke en studentgerichte onderwijsteksten
  Fee: 
  €155,-
  Start date(s): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Employability Skills Hoe kun je studenten helpen om hun employability skills te ontwikkelen?
  Fee: 
  €125,- (voor UU-medewerkers).
 • English Pronunciation (for Lecturers) This course is aimed at teachers who want to improve their English pronunciation and learn to speak more fluently.
  Fee: 
  € 580,- (UU/UMC employees) € 745,- (others)
  Start date(s): 
  Other dates: 8 March, 22 March, 12 April
 • Focus op feedback en vragenderwijs begeleiden Ondersteuning bij het uitbreiden van je feedbackrepertoire.
  Fee: 
  €920,-
  Start date(s): 
  In overleg
 • Honoursstudenten in je cursus: opdrachten ontwikkelen en begeleiden In deze cursus bespreken we wat honoursonderwijs is, hoe je tot een honoursopdracht komt en hoe je je rol vormgeeft in de begeleiding van deze studenten.
  Fee: 
  €250,- (intern UU/ UMC); €325 (extern)
 • Hoorcollege geven De cursus Hoorcollege geven gaat over de praktische kanten van deze veelgebruikte, maar moeilijke onderwijsvorm.
  Fee: 
  €780,- (intern UU); €870,- (extern)
  Start date(s): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Internationalisation of the Curriculum In this course, programme directors/ course coordinators can learn more about embedding internationalization into their international curriculum.
  Fee: 
  €185,- (UU/UMC staff), €240,- (other participants)
  Start date(s): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • Intervisie met collega's Dit incompany traject bestaat uit een bijeenkomst waarin je kennismaakt met verschillende vaardigheden en intervisievormen.
  Fee: 
  €4305 (uitgaande van 12-15 deelnemers)
  Start date(s): 
  De data worden in overleg met de school afgestemd
 • Je interpersoonlijk gedrag in beeld In deze workshop krijg je meer grip op hoe jij als docent reageert op wat er in de klas gebeurt en wat dit betekent voor je emoties en welzijn.
  Fee: 
  1 U-point voor partnerscholen, € 55,- voor externen
 • Kalibreren: afstemming over beoordelingen van (afstudeer)werk In deze kalibreersessie wordt er gekeken naar de afstemming en de betrouwbaarheid van beoordelingen voor afstudeerwerk.
  Fee: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven
  Start date(s): 
  In overleg
 • Kritisch denken stimuleren in de klas In de huidige complexe samenleving is het belangrijk om kritisch te kunnen nadenken. In dit traject leer je hoe leerlingen hierbij helpt.
  Fee: 
  € 430,- (aantal deelnemers: 8-12)
  Start date(s): 
  In overleg. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Leerlingen leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen In dit scholingstraject leer je hoe je binnen je eigen vak leerlingen kunt leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen in alle jaarlagen.
  Fee: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken met de school. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
  Start date(s): 
  In overleg
 • Leerlingen voorbereiden op wetenschappelijk onderwijs: academische vaardigheden In deze cursus leer je hoe je leerlingen academische vaardigheden kunt leren, zoals een kritische houding en schrijf- en onderzoeksvaardigheid.
  Fee: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken
  Start date(s): 
  In overleg
 • Leren begeleiden van leraren-in-opleiding In de training beleidingsvaardigheden leer je hoe je docenten-in-opleiding zo efficiënt mogelijk begeleidt bij hun ontwikkeling als docent.
  Fee: 
  €770,-
  Start date(s): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Lesson Study cyclus begeleiden op school (VO) Wij ondersteunen scholen bij het opzetten en uitvoeren van een Lesson Study.
  Start date(s): 
  In overleg
 • Lesson Study voor het basisonderwijs In een kleine groep doorloop je onder professionele begeleiding de Lesson Study-cyclus.
  Fee: 
  Op aanvraag
  Start date(s): 
  Op aanvraag
 • Lesson Study: Train-de-trainer (VO) Lesson Study in het VO leren ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden: train-de-trainer programma
  Fee: 
  € 1275,-
  Start date(s): 
  In overleg
 • Masterclass Didactiek in Onderwijs voor Professionals Deze masterclass biedt docenten een gedegen kennisbasis en helpt je om hun praktisch docentvaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Mondeling en schriftelijk feedback geven In deze cursus leer je op een constructieve en effectieve manier feedback geven aan studenten (/leerlingen). Zowel schriftelijke als mondelinge feedback komen aan bod in de training.
  Fee: 
  €640,- voor hele training (4 dagdelen) of €360,- voor één van de twee onderwerpen (mondelinge óf schriftelijke feedback)
  Start date(s): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Mondeling toetsen In deze masterclass leer je hoe je een mondelinge toets goed opzet, afneemt en beoordeelt.
  Fee: 
  €180,- (intern UU/UMC); €215 (extern)
  Start date(s): 
  In overleg
 • Motivatie en zelfsturing In deze workshop bespreken we modellen over motivatie en zelfsturing, die van belang zijn wanneer je hier als tutor aandacht aan wilt besteden.
  Fee: 
  € 125,- (voor UU-medewerkers).
  Start date(s): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Motiveren en activeren van leerlingen In de cursus komen onder andere activerende werkvormen, vraagtechnieken, motiverende openingen, realistische opdrachten en behapbaar differentiëren aan bod.
  Fee: 
  €785 (bij minimaal 8 deelnemers)
  Start date(s): 
  In overleg
 • Nascholing voor Bètadocenten Bekijk de mogelijkheden bij de Universiteit Utrecht om je als vo-, ho-docent of lerarenopleider verder te ontwikkelen op professioneel vlak.
  Start date(s): 
  divers
 • Observeren van interactie met CLASS Werken aan de interactie van pedagogisch medewerkers en leerkrachten
  Fee: 
  Afhankelijk van de afspraken
  Start date(s): 
  In overleg
 • Onderwijskundig leiderschap Deze intensieve leergang Onderwijskundig Leiderschap is bestemd voor seniordocenten die leiding geven aan onderwijsvernieuwing.
  Start date(s): 
  Voor de UU naar verwachting begin 2021; voor andere instellingen in overleg
 • Onderwijsvisitaties en accreditatie Wij ondersteunen onderwijsinstellingen bij het voorbereiden van onderwijsvisitaties en accreditatie.
  Fee: 
  In overleg
  Start date(s): 
  Ongeveer twee weken voor het bezoek van de visitatiecommissie
 • Onderwijswetenschappen Deeltijdmaster voor het bestuderen van leerprocessen van mensen en groepen
  Fee: 
  Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – deeltijd 2020-2021): € 1.904
 • Onderzoek van studenten begeleiden In deze cursus vergroot je je handelingsrepertoire m.b.t. de thesisbegeleiding en onderzoeksbegeleiding van jouw bachelor- en masterstudenten.
  Fee: 
  € 935 (intern UU/UMC); € 1.085 (extern), inclusief literatuur
  Start date(s): 
  Een nieuwe cursus wordt aangeboden in het najaar van 2021. De Engelstalige variant start op 12 maart 2021.
 • Onderzoeksdidactiek: leerlingen leren onderzoeken in het vwo Leer in dit traject hoe je je eigen leerlingen kunt leren onderzoeken, en hoe je hen daarin vanaf de brugklas al toe kan leiden naar het profielwerkstuk.
  Fee: 
  Omdat dit scholingstraject ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
  Start date(s): 
  In overleg
 • Performance assessment: Beoordelen van vaardigheden en competenties Driedaagse cursus waarin je met je eigen vragen en materiaal gaat kijken naar hoe je beoordelingen kunt herontwerpen en verbeteren.
  Fee: 
  €440,- (intern UU/UMC); €565,- (extern)
  Start date(s): 
  In overleg
 • Presenting your research (in English) In this course, you will learn how to prepare and give a suitable presentation.
  Fee: 
  €805,- (UU staff*) / €945,- (other participants)
  Start date(s): 
  Spring 2020
 • Professionaliseringstraject voor docentcoaches in school In dit intensieve traject werk je aan de ondersteuning van de ontwikkeling van docenten en aan je eigen leerproces als coach.
  Fee: 
  €1715,- (incl. lunch en materiaal)
  Start date(s): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) The Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) maps the interaction between teacher and students.
  Fee: 
  € 50,- per class (when requesting QTI’s for more than 50 classes in one school year the costs are € 45,- per class)
 • Research planning and time management / onderzoeksplanning en timemangement Training for PhD students to improve planning and time management skills.
  Fee: 
  € 300,-*
 • Studievaardigheden aanleren Workshop van drie uur waarin je tips en tricks krijgt waarmee je als docent de studievaardigheden van je studenten een boost kunt geven.
  Fee: 
  €125,-
  Start date(s): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Systematic reviews of animal studies This course will include a general introduction to systematic reviews supported by the experiences from experts.
  Start date(s): 
  On demand
 • Teaching in Higher Education (BKO/UTQ Course in English) Course for university teachers who would like to enrich their understanding of student learning and improve their own teaching practice and design of courses.
  Fee: 
  € 2120,- (UU/ UMCU staff); € 2685,- (other participants). Literature is included.
 • Teaching in the International Classroom Learn about the intercultural and didactic implications of teaching in English in an international classroom.
  Fee: 
  €795,- (UU/UMCU staff), € 865,- (other participants)
  Start date(s): 
  New dates to be announced
 • Teaching in tutorials and seminars In this course participants develop practical skills in selecting and handling teaching methods and how they can make effective and attractive study tasks.
  Fee: 
  € 780,- ( UU staff*) / €830 (external)
  Start date(s): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC) In deze cursus kun je jouw kennis en vaardigheden inzetten bij het zoeken en implementeren van oplossingen voor prangende maatschappelijke vraagstukken.
  Fee: 
  € 370,- (voor professionals)
 • Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC) Use your knowledge and skills to solve complex societal problems. This course challenges and trains you to become interdisciplinary and innovative problem solvers.
  Fee: 
  € 370,- (voor professionals)
 • Toetsanalyse en cijfers geven In deze workshop leer je hoe je een toetsanalyse uitvoert, relevante statistieken interpreteert, en de zak/slaaggrens (cesuur) bepaalt van een toets.
  Fee: 
  € 185,- (intern UU/ UMC); € 210,- (extern)
 • Toetsen op opleidingsniveau: toetsbeleid en toetsprogramma Training/ adviestraject waarin ondersteuning wordt gegeven bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het toetsbeleid en toetsprogramma
  Fee: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
  Start date(s): 
  In overleg
 • Toetsmatrijs: ontwerp en gebruik Tijdens deze masterclass leer je aan de hand van je eigen cursusmateriaal hoe je een goede toetsmatrijs opstelt en hoe je deze optimaal kunt gebruiken.
  Fee: 
  € 180,- (intern UU/ UMC); € 215,- (extern)
  Start date(s): 
  In overleg
 • Toetsvragen maken en evalueren In deze cursus leer je welke overwegingen van belang zijn bij het ontwikkelen en analyseren van toetsvragen. Open vragen en meerkeuzevragen komen aan bod.
  Fee: 
  € 365,- (intern UU/ UMC); € 430,- (extern)
 • U-Talent U-Talent organiseert activiteiten voor havo/vwo-docenten en hun leerlingen. Ook vervult U-talent een netwerkfunctie voor partnerscholen in de regio Utrecht.

  Fee: 
  Divers
  Start date(s): 
  Divers
 • Understanding child development - from synapse to society In this course we dive into the topic of child development, which is complex and influenced by factors at many different levels of organization.
  Fee: 
  Free of charge
 • Vakoverstijgend onderwijs ontwerpen en begeleiden Thema's als het begeleiden en motiveren van leerlingen in projecten worden in deze workshops uitgediept.
  Fee: 
  Op aanvraag
  Start date(s): 
  In overleg
 • Versterk de lijn in je opleiding met de leerlijnentool Tijdens deze workshop ga je aan de slag met de online tool die is ontwikkeld om leerlijnen in het curriculum visueel zichtbaar te maken.
  Fee: 
  €235,-
  Start date(s): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Video coaching as a means of reflection on your own teaching This course is aimed at analysing videos of your own teaching to improve your teaching.
  Fee: 
  Dependent on the number of meetings (two meetings: 9 hours, three meetings 12 hours)
  Start date(s): 
  In coordination with participants
 • Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) De Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) gaat over het gedrag van een docent in de klas en geeft een beeld van zijn handelswijze.
  Fee: 
  € 50,- per klas (bij afname van meer dan 50 klassen in een schooljaar bedragen de kosten € 45,- per klas)
 • Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) De Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) geeft schoolleiders inzicht in hun functioneren.
  Fee: 
  € 150,- per afname per schoolleider
 • Vragenlijst Leerkrachtrepertoire pedagogisch-didactisch handelen (PDH) Dit traject levert een blauwdruk op van het Eigen handelen, gezien vanuit jezelf en vanuit het perspectief van de leerlingen.
  Fee: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken
  Start date(s): 
  Op aanvraag
 • Word leraar in het voortgezet onderwijs Wil je als professional een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid halen? Of ben je tweedegraadsleraar en wil je eerstegraads worden? Dat kan aan de UU.
  Fee: 
  Divers
  Start date(s): 
  Divers
 • Young Professional Network Day Young Professional Network Day