70 results
Learn about the intercultural and didactic implications of teaching in English in an international classroom.
Price: 
€766,- (UU/UMCU staff), € 843,- (other participants)
Start date(s): 
19 September 2019
In deze cursus vergroot je je handelingsrepertoire m.b.t. het begeleiden en beoordelen van het onderzoeksproces van hbo-studenten in de afstudeerfase.
Price: 
€ 1160,- (inclusief materialen)
Start date(s): 
26 September 2019
In deze cursus vergroot je je handelingsrepertoire m.b.t. de thesisbegeleiding en onderzoeksbegeleiding van jouw bachelor- en masterstudenten.
Price: 
€ 900 (intern UU/UMC); € 1.060 (extern), inclusief literatuur
Start date(s): 
9 October 2019
In de cursus data in school wordt een begin gemaakt met hoe data binnen een school gestructureerd ingevoerd kan worden.
Price: 
€990,-
Start date(s): 
10 October 2019
In deze cursus leer je omgaan met de verschillende rollen die je hebt bij het begeleiden van promovendi, en vergroot je je eigen handelingsrepertoire.
Price: 
€ 875 (intern UU/UMC); € 1.030 (extern), inclusief literatuur
Start date(s): 
14 October 2019
In deze cursus krijg je als promovendus praktische handvatten en persoonlijk advies om je eigen onderzoeksvoorstel te (her)ontwerpen.
Price: 
€ 850,- (intern UU/ UMC); € 1010,- (extern), inclusief literatuur
Start date(s): 
16 October 2019
In deze workshop leer je met behulp van eigen praktijkvoorbeelden op een effectieve en efficiënte manier schriftelijke feedback geven op teksten van studenten.
Price: 
€ 295,- (intern UU/UMC); € 350,- (extern)
Start date(s): 
1 November 2019
Hoe kun je studenten helpen om hun employability skills te ontwikkelen?
Price: 
€120,- (voor UU-medewerkers). Extern tarief in overleg.
Start date(s): 
4 November 2019
In deze cursus bespreken we wat honoursonderwijs is, hoe je tot een honoursopdracht komt en hoe je je rol vormgeeft in de begeleiding van deze studenten.
Price: 
€240,- (intern UU/ UMC); €315 (extern)
Start date(s): 
5 November 2019
In deze leergang werk je vanuit je individuele startsituatie aan het verwerven, uitbouwen en aanscherpen van didactische kennis.
Price: 
€2995,-
Start date(s): 
7 November 2019
In deze workshop bespreken we modellen over motivatie en zelfsturing, die van belang zijn wanneer je hier als tutor aandacht aan wilt besteden.
Price: 
€ 120,- (voor UU-medewerkers). Extern tarief in overleg.
Start date(s): 
11 November 2019
In deze cursus leer je welke overwegingen van belang zijn bij het ontwikkelen en analyseren van toetsvragen. Open vragen en meerkeuzevragen komen aan bod.
Price: 
€ 352,- (intern UU/ UMC); € 420,- (extern)
Start date(s): 
11 November 2019
Course for university teachers who would like to enrich their understanding of student learning and improve their own teaching practice and design of courses.
Price: 
€ 2040,- (UU/ UMCU staff); € 2620,- (other participants). Literature is included.
Start date(s): 
12 November 2019
This course offers the didactic teaching qualification course for teachers of Universities of Applied Sciences (in Dutch: BDB) (international classroom focus)
Price: 
€ 3830,- (portfolio assessment included)
Start date(s): 
14 November 2019
In deze workshop leer je hoe je een toetsanalyse uitvoert, relevante statistieken interpreteert, en de zak/slaaggrens (cesuur) bepaalt van een toets.
Price: 
€ 176,- (intern UU/ UMC); € 205,- (extern)
Start date(s): 
15 November 2019
In deze workshop wordt aan de hand van een model inzichtelijk gemaakt wat kiezen inhoudt en wat dat van de student en de tutor vraagt.
Price: 
€ 120,- (voor UU-medewerkers). Extern tarief in overleg.
Start date(s): 
19 November 2019
Teaching qualification assessment-examination course for teachers of Universities of Applied Sciences (in Dutch: BKE) (focus on international classroom)
Price: 
€1280,- excl. certification
Start date(s): 
11 February 2020
This practical, two half-day course aims at enhancing your role as a CLIL coach and designing a personalized practical action plan for your own school
Price: 
€425,-
Start date(s): 
20 March 2020, 21 April 2020
Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding student research.
Price: 
€900,- (UU/UMC staff); €1060,- (other participants), literature included.
Start date(s): 
1 April 2020
(All dates to be determined)
Toetsaudit waarin samen met de deelnemers kritisch naar het eigen toetsprogramma wordt gekeken en verbeteringen worden aangedragen.
Price: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
Start date(s): 
In overleg
In deze workshop gebruiken we theorie over bijvoorbeeld diepgang en motivatie om opdrachten voor studenten te verbeteren.
Start date(s): 
In overleg
In deze kalibreersessie wordt er gekeken naar de afstemming en de betrouwbaarheid van beoordelingen voor afstudeerwerk.
Price: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven
Start date(s): 
In overleg
In deze cursus werk je aan de effectiviteit en efficiëntie van hoe jij leerlingen begeleidt en beoordeelt bij het profielwerkstuk.
Price: 
Omdat de cursus ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
Start date(s): 
In overleg
Refresh or expand specific CLIL topics within your own TTO department with a series of personalized workshops.
Price: 
On demand and personalized for each school
Start date(s): 
On demand and personalized for each school
A CLIL Quick Scan is designed to give your school a detailed overview of the current status of CLIL in your organisation.
Price: 
On demand and personalized for each school
Start date(s): 
On demand and personalized for each school
In deze training werk je aan coachingsvaardigheden aan de hand van casuïstiek die je zelf inbrengt.
Price: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
In deze cursus leer je hoe je als leerkracht aan het werk kan gaan met onderzoekend leren en wetenschap en technologie via computational thinking.
Price: 
€250,-
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Aan de hand van data komen we tot concrete en onderbouwde actiepunten waarmee de afstemming en doorlopende leerlijn verder verbeterd kan worden.
Price: 
De kosten zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten
Start date(s): 
In overleg
This course supports teachers in developing the skills, knowledge and attitudes to effectively adapt your teaching to the specific needs of a diverse classroom.
Price: 
€766,- (UU/UMC staff), €843,- (other participants)
Start date(s): 
November 2019 (only for teachers at UU). Please contact us if you are interested but not a teacher at the UU
Leer in dit traject hoe je je eigen leerlingen kunt leren onderzoeken, en hoe je hen daarin vanaf de brugklas al toe kan leiden naar het profielwerkstuk.
Price: 
Omdat dit scholingstraject ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
Start date(s): 
In overleg
In deze cursus lees je waarin je kunt differentiëren, welke methodieken goed werken voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen en hoe je dit vormgeeft.
Price: 
€1067,50
Start date(s): 
In overleg
In deze cursus wordt systematisch het hele traject van het ontwikkelen van onderwijs doorlopen.
Price: 
€650 (exclusief literatuur)
Start date(s): 
In overleg
In deze cursus leer je hoe je een goede toets kunt ontwikkelen, van ontwerp tot evaluatie.
Price: 
€ 470,- (intern UU/ UMC); € 560,- (extern)
Start date(s): 
In overleg
In deze basiscursus vergroten we de toetsdeskundigheid van docenten om een antwoord te vinden op verschillende toetsvraagstukken.
Price: 
De kosten zijn afhankelijk van de wensen. Indicatie: €1020,- p.p. incl. studiemateriaal
Start date(s): 
In overleg
Deelnemers van deze workshop leren hoe je in een cursus peer feedback effectief kunt inzetten.
Price: 
€ 175,- (intern UU/UMC); € 205 (extern)
Start date(s): 
Op aanvraag en bij voldoende belangstelling
Deze training van twee dagdelen biedt handreikingen voor het ontwerpen van overzichtelijke, duidelijke en studentgerichte onderwijsteksten
Price: 
€150,-
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
This course is aimed at teachers who (will) teach in English and want to know about using English as a medium of instruction.
Price: 
€470,- (UU/UMC staff), €634,- (other participants)
Start date(s): 
This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
Ondersteuning bij het uitbreiden van je feedbackrepertoire.
Price: 
€900,-
Start date(s): 
In overleg
De cursus Hoorcollege geven gaat over de praktische kanten van deze veelgebruikte, maar moeilijke onderwijsvorm.
Price: 
€750,- (intern UU); €825 (extern)
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
Deze cursus staat in het teken van beelden van eigen lesopnames, je leert beter les te geven door het analyseren van video-opnames.
Price: 
Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten (twee bijeenkomsten: 9 uur, drie bijeenkomsten 12 uur)
Start date(s): 
In overleg
In this course, programme directors/ course coordinators can learn more about embedding internationalization into their international curriculum.
Price: 
€180,- (UU/UMC staff), €234,- (other participants)
Start date(s): 
This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
Dit incompany traject bestaat uit een bijeenkomst waarin je kennismaakt met verschillende vaardigheden en intervisievormen.
Price: 
€4200 (uitgaande van 12-15 deelnemers)
Start date(s): 
De data worden in overleg met de school afgestemd
KlasCoach 2.0 is een online coachingstraject waarbij je werkt aan je interactievaardigheden in de voorschool of de kinderopvang.
Price: 
Afhankelijk van de coachingsvraag. U kunt contact opnemen voor een offerte
Start date(s): 
In overleg, kan op elk moment gestart worden
In tijden van fake news is het nodig dat leerlingen betrouwbare informatie kunnen vinden op internet. In dit traject leer je hoe je hen hierbij helpt.
Price: 
€ 420,- (aantal deelnemers: 8-12)
Start date(s): 
In overleg. Heb je interesse, neem dan contact op.
In dit scholingstraject leer je hoe je binnen je eigen vak leerlingen kunt leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen in alle jaarlagen.
Price: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken met de school. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
Start date(s): 
In overleg
In deze cursus leer je hoe je leerlingen academische vaardigheden kunt leren, zoals een kritische houding en schrijf- en onderzoeksvaardigheid.
Price: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken
Start date(s): 
In overleg
In de training beleidingsvaardigheden leer je hoe je docenten-in-opleiding zo efficiënt mogelijk begeleidt bij hun ontwikkeling als docent.
Price: 
€750,-
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Lesson Study is een effectieve methodiek voor vakdidactisch teamleren, waarbij de concrete lesvoorbereidingen en -uitvoering centraal staan.
Price: 
€750,-
Start date(s): 
In overleg
In een kleine groep doorloop je onder professionele begeleiding de Lesson Study-cyclus.
Price: 
Op aanvraag
Start date(s): 
Op aanvraag
In deze masterclass leer je hoe je een mondelinge toets goed opzet, afneemt en beoordeelt.
Price: 
€175,- (intern UU/UMC); €210 (extern)
Start date(s): 
In overleg
In deze workshop wordt ingegaan op het geven van feedback in face-to-face bijeenkomsten met individuele studenten.
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
In de cursus komen onder andere activerende werkvormen, vraagtechnieken, motiverende openingen, realistische opdrachten en behapbaar differentiëren aan bod.
Price: 
€600 (bij een incompany traject wordt per docent een lager tarief gerekend)
Start date(s): 
In overleg
Werken aan de interactie van pedagogisch medewerkers en leerkrachten
Price: 
Afhankelijk van de afspraken
Start date(s): 
In overleg
Wij ondersteunen scholen bij het opzetten en uitvoeren van een Lesson Study.
Start date(s): 
In overleg
Deze intensieve leergang Onderwijskundig Leiderschap is bestemd voor seniordocenten die leiding geven aan onderwijsvernieuwing.
Start date(s): 
Voor de UU naar verwachting begin 2021; voor andere instellingen in overleg
Wij ondersteunen onderwijsinstellingen bij het voorbereiden van onderwijsvisitaties en accreditatie.
Price: 
In overleg
Start date(s): 
Ongeveer twee weken voor het bezoek van de visitatiecommissie
Driedaagse cursus waarin je met je eigen vragen en materiaal gaat kijken naar hoe je beoordelingen kunt herontwerpen en verbeteren.
Price: 
€425,- (intern UU/UMC); €550,- (extern)
Start date(s): 
In overleg
A practical four-day course in content and language integrated learning (CLIL), specially designed for subject teachers who are new or relatively new to CLIL.
Price: 
€1050,-
Start date(s): 
This course has not been scheduled. Please contact us via the button below if you are interested.
In this course, you will learn how to prepare and give a suitable presentation.
Price: 
€775,- (UU staff) / €920,- (other participants)
Start date(s): 
Spring 2020
In dit intensieve traject werk je aan de ondersteuning van de ontwikkeling van docenten en aan je eigen leerproces als coach.
Price: 
€1425,-
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Thema's als het begeleiden en motiveren van leerlingen in projecten worden in deze workshops uitgediept.
Price: 
Op aanvraag
Start date(s): 
In overleg
Samen met een team directieleden en docenten doorlopen we een datagestuurde cyclus. Dit geeft input voor interventies die het onderwijs(beleid) verbeteren.
Price: 
€ 6000,- voor het hele projectteam
Start date(s): 
In overleg
Workshop van drie uur waarin je tips en tricks krijgt waarmee je als docent de studievaardigheden van je studenten een boost kunt geven.
Price: 
€120,-
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding PhD’s.
Price: 
€ 875 (intern UU/UMC); € 1.030 (extern), incl. literature
Start date(s): 
Spring 2020
In this course participants develop practical skills in selecting and handling teaching methods and how they can make effective and attractive study tasks.
Price: 
€810 (external) / € 750,- ( UU staff)
Start date(s): 
This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
Training/ adviestraject waarin ondersteuning wordt gegeven bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het toetsbeleid en toetsprogramma
Price: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
Start date(s): 
In overleg
Tijdens deze workshop ga je aan de slag met de online tool die is ontwikkeld om leerlijnen in het curriculum visueel zichtbaar te maken.
Price: 
€230,-
Start date(s): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
Dit traject levert een blauwdruk op van het Eigen handelen, gezien vanuit jezelf en vanuit het perspectief van de leerlingen.
Price: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken
Start date(s): 
Op aanvraag
Deze cursus van 4 dagdelen gaat over de praktijk van het begeleiden van werkgroepen.
Price: 
€650,- (exclusief literatuur)
Start date(s): 
In overleg
Tijdens deze masterclass leer je aan de hand van je eigen cursusmateriaal hoe je een goede toetsmatrijs opstelt en hoe je deze optimaal kunt gebruiken.
Price: 
€ 175,- (intern UU/ UMC); € 210,- (extern)
Start date(s): 
In overleg