Promovendus/PhD-kandidaat (1,0 fte)

Hours per week: 
30 to 40
Faculty: 
Faculty of Science
Department: 
Freudenthal Instituut
Application deadline: 
15 February 2020

Job description

Voor een historisch project over de geschiedenis van het Freudenthal Instituut (Universiteit Utrecht) zoeken wij een geïnteresseerde promovenda/promovendus die affiniteit heeft met de geschiedenis en filosofie van onderwijs en wetenschap. De vijftigjarige geschiedenis van het instituut loopt synchroon met de geschiedenis van de disciplines van mathematics education en science education, die sinds ongeveer 1970 als wetenschappelijke onderzoeksdomeinen worden gezien. Het promotieonderzoek betreft gevalsstudies naar onderwijsvernieuwing in het reken-wiskundeonderwijs en de didactiek van de natuurwetenschappen in Nederland. Enerzijds is de ontwikkeling van het zogeheten realistische reken-wiskundeonderwijs succesvol geweest als ontwerp en onderzoek met een grote relevantie voor en impact op de onderwijspraktijk. Anderzijds is er ook kritiek geweest op het 'ideologische’ karakter van de ontstane stroming. De geschiedenis van de didactiek van de natuurwetenschappen laat ten dele een vergelijkbare ontwikkeling zien: de nadruk op betekenisvol leren, gebruik van contexten, gebruik van ontwerponderzoek en soms weerstand bij voorgestelde vernieuwingen. Een nauwkeurige historisch-filosofische analyse zal inzicht verschaffen in de relatie tussen theorie en praktijk van onderwijsvernieuwing, in de ontwikkeling van relatief nieuwe disciplines en de bijbehorende onderzoeksmethodologie van ontwerponderzoek.

Taken:

  • uitwerken onderzoeksplan;
  • documentanalyses, interviews (oral history);
  • het schrijven van wetenschappelijke artikelen, uiteindelijk uitmondend in een proefschrift (Engels);
  • onderwijs (maximaal 0,15 fte).

Qualifications

Onze nieuwe collega heeft:

  • een (bijna) afgeronde research masteropleiding in een relevant vakgebied zoals de geschiedenis/filosofie van de wetenschappen of de onderwijswetenschappen;
  • affiniteit met het onderwerp;
  • vaardigheid in vereiste onderzoeksmethoden;
  • excellente schrijfvaardigheid in het Nederlands en Engels. 

Offer

Wij bieden een tijdelijke aanstelling (1,0 fte) voor de duur van vier jaar. Deeltijd (0,8 fte) is bespreekbaar. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 2.325,- en maximaal € 2.972,- (schaal P van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

About the organisation

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 

De faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht omvat zes departementen: Biologie, Farmacie, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. Zij heeft omstreeks 6.200 studenten en bijna 1.500 medewerkers, en staat internationaal bekend om haar kwaliteit in onderzoek. De wetenschappelijke programma's van de faculteit weerspiegelen de ontwikkelingen in de maatschappij en de wetenschap van vandaag.

Het Freudenthal Instituut (FI) is het toonaangevende bèta-didactische onderzoeksinstituut in Nederland, en één van de grootste onderzoekscentra op dit gebied in Europa. De missie van het FI is het bevorderen en verdiepen van interesse, kennis en vaardigheden van leerlingen en leraren op het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen, en het stimuleren van reflectie op de bètawetenschappen en hun rijke geschiedenis en grondslagen. Naast onderzoek en valorisatie behoort het verzorgen van bachelor- en masteronderwijs op het gebied van Science Education and Communication (SEC) tot de hoofdtaken van het instituut. Een belangrijk onderdeel daarin zijn de eerstegraads lerarenopleidingen VO in de bètavakken (eenjarige en tweejarige variant). In onze tweejarige master Science Education and Communication leiden we studenten uit de bètavakken op tot eerstegraads docenten of vakdidactisch onderzoeker. Het onderwijs in de lerarenopleidingen en educatieve minor wordt verzorgd in samenwerking binnen de Graduate School of Teaching, waarbij het FI met name het vakdidactische deel van de bèta-lerarenopleidingen verzorgt.
 

Daarnaast draagt het FI bij aan de professionalisering van bèta-docenten en biedt het ruimte voor talentontwikkeling van leerlingen in de bètavakken middels het U-Talent programma. We beschikken over een goed regionaal scholennetwerk en werken intensief samen met de Hogeschool Utrecht. We dragen bij aan onderwijsontwikkeling en -innovatie ten behoeve van de schoolvakontwikkeling in het VO als ook ten behoeve van de bèta-opleidingen van de Universiteit Utrecht.

Additional information

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met: 

Arthur Bakker (Onderzoeker), via a.bakker4@uu.nl of (030) 253 56 41.

Apply

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. Heb je interesse om te solliciteren? Stuur dan uiterlijk 15 februari 2020 je motivatiebrief en cv toe via onderstaande sollicitatiebutton.

The application deadline is 15 February 2020.