Eveline Neele over de rol van de overheid in het recht en de invloed van UUCePP op haar toekomstplannen

In deze rubriek zijn UUCePP onderzoekers geïnterviewd door Elisabetta Manunza en Fredo Schotanus. Vandaag is student-assistent Eveline Neele aan het woord, in dienst vanaf 13 januari 2020.

Eveline Neele
Eveline Neele

Wie ben jij?

Mijn naam is Eveline Neele, ik ben student-assistent bij het Centre for Public Procurement en masterstudent Onderneming & recht.

Vanaf het begin van mijn studie ben ik geïnteresseerd in de rol van de overheid in het recht en het raakvlak tussen het privaat- en publiekrecht. Na het volgen van het vak Economisch Publiekrecht werd duidelijk dat het aanbestedingsrecht hier mooi bij aansluit. Binnen het aanbestedingsrecht komen veel andere rechtsgebieden samen, zoals Europees recht, privaatrecht, ondernemingsrecht, mededingingsrecht, internationaal recht en procesrecht. Het aanbestedingsrecht heeft daarnaast een sterke instrumentele kant. Het kan gezien worden als middel om bepaalde beleidsdoelstellingen van de overheid te halen, waardoor politieke overwegingen ook een grote rol spelen. Al deze aspecten spreken me enorm aan, dus ik was blij om als student-assistent te beginnen.

Waar werk je aan, en waarom?

De afgelopen tijd ben ik met name druk geweest met de lancering van het nieuwe centrum. Wat dat betreft heb ik het geluk om juist op dit bijzondere moment deel uit te maken van het team. Daarnaast is het leuke aan mijn rol als student-assistent dat ik bij veel projecten en onderzoeken van het UUCePP betrokken wordt. Hierdoor zie ik goed hoe breed het aanbestedingsrecht is en hoe groot de impact is van publieke inkoop en aanbestedingen op de samenleving. Het interessante is dat het Nederlands aanbestedingsrecht sterk door het Europese is beïnvloed, waardoor er veel te onderzoeken is.

Tijdens mijn student-assistentschap heb ik geleerd dat onderzoek aan de universiteit maatschappelijk zeer relevant is. Het UUCePP draagt direct bij aan het creëren van een betere wereld, bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe het recht het overheidsbeleid beïnvloedt en andersom. Doordat ik heb gezien wat de maatschappelijke impact ervan kan zijn, is mijn interesse in het doen van wetenschappelijk onderzoek versterkt. Het UUCePP is op die manier de aanleiding geweest om volgend jaar te starten met de Legal Research Master.

Waar kom je elke ochtend voor uit bed? En is dat anders wegens de COVID-19 crisis?

Ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest, ik kom mijn bed uit om nieuwe dingen te leren. Bij het UUCePP heb ik daar alle mogelijkheid toe. Iedereen deelt graag en vaak waar ze mee bezig zijn en neemt de tijd om nieuwe bevindingen en ideeën met het team te delen. Dit geeft mij de kans te ontdekken waar mijn eigen passie precies ligt.

Momenteel is ook mijn masterscriptie een goede reden om ’s ochtends snel aan de slag te gaan. Ik doe onderzoek naar de 403-verklaring, specifiek naar de voorwaarden die gelden om de overblijvende aansprakelijkheid te beëindigen die blijft bestaan nadat de moedermaatschappij een afgegeven 403-verklaring heeft ingetrokken. In mijn onderzoek bekijk ik of deze voorwaarden aansluiten bij de ratio van de 403-regeling. Ik bekijk het onderwerp niet alleen vanuit een puur juridisch oogpunt, maar neem ook commerciële en praktische overwegingen mee. Ik herken in deze methode de werkwijze van de onderzoekers bij het UUCePP, die ook verder kijken dan alleen naar de wet.

Schalkwijk
Eveline Neele: “Vanwege het gebrek aan andere activiteiten en de wens om de drukte te mijden, heb ik inmiddels veel prachtige plekken rondom Utrecht ontdekt. Bijvoorbeeld het buitengebied van Schalkwijk.”

Is er toch iets dat jij in deze veranderende omstandigheden waardeert?

Ik waardeer de toename in solidariteit en saamhorigheid. Ik denk dat de COVID-19 crisis laat zien dat mensen zeer geneigd zijn elkaar te helpen, ook - of misschien wel juist - in moeilijke tijden. Ook binnen het UUCePP zie ik de drang om te helpen. Zo maakte Willem Janssen een speciale podcastaflevering waarin hij de gevolgen van de COVID-19 crisis uiteenzette voor de aanbestedingspraktijk. Dit past bij de doelstelling van het UUCePP, waarin ik me goed kan vinden: het streven naar een rechtvaardige en duurzame wereld door aanbestedingen.

Iets dat ik zelf ben gaan waarderen door de veranderende omstandigheden is de natuur. Vanwege het gebrek aan andere activiteiten en de wens om de drukte te mijden, heb ik inmiddels veel prachtige plekken rondom Utrecht ontdekt. Op de foto een voorbeeld van het mooie gebied rondom Schalkwijk!

Moeten we na de crisis terug naar ons oude leven of juist niet?

Ik wil op persoonlijk vlak graag terug naar het normale leven. Ik kijk uit naar het moment waarop we weer spontaan samen kunnen zijn met vrienden en familie. Ook mis ik het werken op het instituut. Hoewel we met het team iedere week digitaal samenkomen, mis ik de laagdrempelige mogelijkheden om even bij iemand langs te lopen of om even te overleggen. Ik merk dat overleg via e-mail toch anders is. Op het gebied van mijn studie merk ik dat het tijdens deze weken thuis zonder afleiding nog belangrijker is om een goede structuur aan te houden en genoeg pauzes te nemen. Het gevaar bestaat dat alle vrije uurtjes in werk en studie gaan zitten. Ik probeer de werkdagen op een vast tijdstip af te ronden en dan mijn hoofd leeg te maken door hard te lopen.

Welk boek zou je nog 100 keer willen lezen en waarom?

Ik zou iedereen het boek Chernobyl Prayer (in het Nederlands: Wij houden van Tsjernobyl. Een kroniek van de toekomst) door Svetlana Alexievich willen aanraden. De boeken van Svetlana Alexieviech zijn bijzonder geschreven, aangezien ze bestaan uit verzamelingen monologen uit honderden interviews. Voor het boek Chernobyl Prayer verzamelde Svetlana Alexievich getuigenissen van overlevenden van de kernramp van 26 april 1986. Uit de getuigenissen blijkt angst, woede, frustratie en onzekerheid, maar ook liefde, moed en humor. Hoewel het gaat om een andersoortige ramp, zie ik ook parallellen met de huidige crisis: het coronavirus is net als radioactieve straling een onzichtbare en beangstigende vijand.