De Universiteit Utrecht: CO2-neutraal in 2030.

De Universiteit Utrecht werkt hard aan een duurzame wereld binnen en buiten de universiteit. Daarom is zij CO2-neutraal in 2030.

De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen in de 21e eeuw. De generatie van nu is de eerste die met de gevolgen van klimaatverandering te maken krijgt en de laatste die dit probleem op kan lossen.

De Universiteit Utrecht neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier een actieve bijdrage aan te leveren. Enerzijds door het ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis, anderzijds door zelf een inspirerend voorbeeld te zijn.

Duurzaamheid en de Universiteit Utrecht

Nieuws

Dr. ir. Niko Wanders
5 November 2019
Wanders ontvangt de prijs voor zijn baanbrekende onderzoek naar weersextremen en zijn prominente rol in wetenschapscommunicatie.
4 November 2019
Jasper Leuven toont aan dat riviermondingen van verschillende grootte anders reageren op zeespiegelstijging.
zonnepanelen in de zon
31 October 2019
Om daadwerkelijk bij te dragen aan de CO2-emissiereductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving moet het aantal zonnepanelen een flink stuk omhoog.
Model van een bocht in de Westerschelde
28 October 2019
Nog veel onzekerheden rondom basale en fundamentele processen van rivier- en getijdesystemen
Sanne Akerboom at the Makkelijk Praten podcast
25 October 2019
Utrechtse klimaatwetenschappers praten over hun onderzoek (en grappige wetenschapsfeitjes) in de Makkelijk Praten-podcast.

Pages

RSS