13 February 2018

Voorproefje Places of Hope: 7 maart in Pakhuis de Zwijger

Zin in de toekomst!

Hoewel Places of Hope pas 4 april opent, kun je op 7 maart in Pakhuis de Zwijger al terecht voor een voorproefje. Tijdens Wij Maken Nederland: het land van morgen maak je kennis met de onderwerpen die op Places of Hope een grote rol spelen. Hoe werken we samen aan de grote ruimtelijke uitdagingen van de toekomst?

Nederland staat voor een groot aantal ruimtelijke opgaven. Innovatieve landbouw op vruchtbare gronden. Ruimte voor de stad met meer groen en leefbare, energie-neutrale wijken en een circulaire economie zonder afval. Dat schept verplichtingen en vraagt ambities voor onze toekomst. Hoe ziet deze toekomst er uit? En hoe mobiliseren wij de samenleving om deze transities in gang te zetten? Curatoren van Places of Hope, Michiel van Iersel en Maarten Hajer, gaan met directeur Ruimtelijke Ontwikkeling van ministerie van BZK Hans Tijl, landmakers en schaduwministers in gesprek. Over een onvoorspelbare, maar hoopvolle toekomst. Meld je hier aan voor het gratis programma.

Wat:           Wij Maken Nederland: het land van morgen
Waar:         Pakhuis de Zwijger
Wanneer:   7 maart vanaf 20.00