One-Health Game

De huidige Covid 19 problematiek veroorzaakt door een corona virus wordt vaak een One Health probleem genoemd. In de One Health Game worden studenten verdeeld in twee teams om een uitbraak van een infectie ziekte te beheersen. De teams (humaan en veterinair) zijn afspiegelingen van een organisatie bij het RIVM die humane infectieziekten monitort en een afdeling van de NVWA die hetzelfde doet voor dieren.

 

More information
Read more