30 January 2018

Middelbare scholieren creëren de Wijk van de Toekomst

Bijna iedereen is het over eens dat we minder CO2 moeten uitstoten om catastrofale klimaatverandering te voorkomen. Maar we weten veel minder goed wat we wel willen in de toekomst. Hoe wonen en bewegen we in de toekomst? Hoe consumeren we? Groeten we de buurman nog? In de komende decennia komen we in het post-fossiele tijdperk en dat zal ons leven drastisch veranderen. En hoe dat eruit ziet is moeilijk voor te stellen.

Daarom organiseert het Koninklijk Nederlands Aardrijkskunde Genootschap, de Urban Futures Studio, The Cloud Collective en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een wedstrijd voor middelbare scholieren over het verbeelden van het leven in de wijk van de toekomst. Met de wedstrijd riepen we docenten van tweede- en derdejaars aardrijkskunde klassen op om met hun klas mee te strijden om de verbeelding van de toekomst. De organiseren partijen ontwikkelden samen een lesmodule die docenten direct kunnen toepassen in hun lesprogramma. 

Aankomende donderdag is het zover: dan leveren alle teams hun maquettes in. Na een juryberaad kiezen we 6 finalisten. Zij ontvangen een masterclass waarin ze tips ontvangen om hun maquttes nóg beter te maken. Deze maquettes worden tentoongesteld tijdens de expo ‘Places of Hope’ als onderdeel van Leeuwarden 2018. 

Hoogleraar Maarten Hajer geeft college over de Wijk van de Toekomst

Speciaal voor de lesmodule Wijk van de Toekomst, nam directeur van de Urban Futures Studio en hoogleraar Urban Futures Maarten Hajer een college op voor de leerlingen.