Judith van Erp appointed as member of KNAW: the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) has selected 21 new members. One of them is Judith van Erp, Professor of Public Institutions at Utrecht University.

She was profiled, recently in Elsevier Magazine (a Dutch weekly) 

(The rest of this article is in Dutch)

‘De KNAW is ‘het forum, de stem en het geweten’ van de wetenschap in Nederland. Het is bijzonder en belangrijk om van dat forum deel uit te mogen maken,‘ zegt zij in reactie op deze eervolle benoeming. ‘Ik zal zelf vooral het belang van interdisciplinair onderzoek bepleiten. Er kan nog veel gebeuren om dat te stimuleren en organiseren. Daarnaast wil ik ook bijdragen aan meer diversiteit binnen de academie, in brede zin.’

Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW telt circa vijfhonderdvijftig leden. Een lidmaatschap is voor het leven. De nieuwe Akademieleden worden op maandag 17 september geïnstalleerd.

 

Witteboordencriminaliteit en toezicht op ondernemingen

Judith van Erp (1970) is hoogleraar publieke instituties aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op witteboordencriminaliteit en het toezicht op ondernemingen. Ze is een van de Europese pioniers in dit van oorsprong Amerikaanse onderzoeksveld. Van Erp onderzoekt onder andere het effect van naming en shaming en negatieve publiciteit op de reputatie en het gedrag van ondernemingen. Ook bestudeerde ze de effectiviteit van het tv-programma Opsporing Verzocht, lichtte ze de Kansspelautoriteit door en analyseerde ze de meldingsbereidheid van ondernemers over fraude van concurrenten. Dankzij het onderzoek van Van Erp kreeg het beleid van de Autoriteit Financiële Markten, de Mededingingsautoriteit en de Nederlandse Zorgautoriteit een wetenschappelijker basis.

Judith van Erp is verbonden aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en haar onderzoek vindt plaats binnen het strategisch onderzoeksthema Instituties voor Open Samenlevingen.

Goede vertegenwoordiging in de KNAW

Dankzij de benoeming van Judith van Erp is het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) goed vertegenwoordigd in de KNAW. Naast Judith van Erp zijn ook Paul ’t Hart en Mark Bovens KNAW lid. Barbara Vis is lid van de Jonge Akademie van de KNAW. Bovendien zijn diverse onderzoekers van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie ook lid van de KNAW. Daarmee zijn we dus goed vertegenwoordigd in dit belangrijke academische forum.

Lees meer over de benoemingen in het persbericht van de KNAW.