46 results

 • Arbeidsrecht In Utrecht bestudeer je het arbeidsrecht vanuit verschillende dimensies en verdiep je je kennis door keuzevakken (Capita Selecta).
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year
 • Bestuur en beleid Bestuur en beleid gaat over de aanpak en organisatie van maatschappelijke issues binnen de publieke sector, in een politieke omgeving en in interactie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year
 • Bestuur en beleid voor professionals In dit programma voor professionals verken je, in een geïntegreerd werk-en leertraject, de wisselwerking tussen samenleving en openbaar bestuur en ontdek je daarin je eigen rol.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  2 years (part-time)
 • Communicatie en organisatie In de master Communicatie en organisatie leer je de communicatie van organisaties te analyseren, te evalueren en te verbeteren - altijd met oog voor context.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1,5 year
 • Cultuurgeschiedenis en erfgoed In de master Cultuurgeschiedenis en erfgoed bestudeer je de cultuur van het verleden en het gebruik van geschiedenis in het heden.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year, 2 years (part-time)
 • Diergeneeskunde Opleiding tot dierenarts met richtingen in gezondheidszorg voor gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en paarden.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  3 years
 • Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie Word leraar Duits in het voortgezet onderwijs of bereid je voor op een communicatiefunctie in de educatieve of een andere sector.
  Language of instruction: 
  Dutch, Multilingual
  Study duration: 
  2 years
 • Engelse taal en cultuur: educatie en communicatie Word leraar Engels in het voortgezet onderwijs of bereid je voor op een communicatiefunctie in de educatieve of een andere sector.
  Language of instruction: 
  Dutch, Multilingual
  Study duration: 
  2 years
 • Farmacie Deze driejarige master leidt je op tot basisapotheker: een geneesmiddelendeskundige die op wetenschappelijke basis een actieve rol vervult in de gezondheidszorg.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  3 years
 • Franse taal en cultuur: educatie en communicatie Word leraar Frans in het voortgezet onderwijs of bereid je voor op een communicatiefunctie in de educatieve of een andere sector.
  Language of instruction: 
  Dutch, Multilingual
  Study duration: 
  2 years
 • Fysiotherapiewetenschap Zet jij de fysiotherapie in beweging? Gaat de zorg je aan het hart en wil je bijdragen aan blijvende verbetering? Kies dan voor het masterprogramma Fysiotherapiewetenschap!
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  2 years
 • Geneeskunde De master Geneeskunde bereidt je verder voor op het uitoefenen van het beroep arts. De master is alleen toegankelijk voor studenten die hun bachelor Geneeskunde gevolgd hebben aan de Universiteit Utrecht.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  3 years
 • Geografie: educatie en communicatie Als leraar Aardrijkskunde draag je je interesse en kennis op professionele wijze over op anderen; in het onderwijs of een andere (educatieve) sector.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  2 years
 • Geschiedenis van politiek en maatschappij In het masterprogramma Geschiedenis van politiek en maatschappij leer je hoe je historische inzichten over het functioneren van democratie, burgerschap en de markt kunt gebruiken om hedendaagse problemen op te lossen.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year, 2 years (part-time)
 • Geschiedenis: educatie en communicatie Als leraar Geschiedenis draag je je interesse en kennis op professionele wijze over op anderen; in het onderwijs of een andere (educatieve) sector.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  2 years
 • Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals Met het multidisciplinaire masterprogramma Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals draag je via wetenschappelijk onderzoek bij aan de innovatie van jouw zorgpraktijk.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  2 years
 • Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie Deze master leert je anticiperen op juridische kwesties rondom slimme technologie waar op dit moment nog geen pasklaar antwoord op is en stelt je in staat om in de praktijk aan de slag te gaan met jouw specialistische kennis van het IE.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year
 • Interculturele communicatie In de interdisciplinaire master Interculturele communicatie doe je praktijkgericht onderzoek naar de optimalisering van communicatie in meertalige en internationale contexten.
  Language of instruction: 
  Dutch, Multilingual
  Study duration: 
  1 year
 • Kunstgeschiedenis De master Kunstgeschiedenis richt zich op studenten die gefascineerd zijn door kunst en architectuur en de institutionele en maatschappelijke omgang hiermee, en die hun kennis op dit gebied willen uitbreiden via gericht kunsthistorisch onderzoek.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year, 2 years (part-time)
 • Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie Als leraar Kunstgeschiedenis draag je je interesse en kennis op professionele wijze over op anderen; in het onderwijs of een andere (educatieve) sector.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  2 years
 • Leraar voorbereidend hoger onderwijs Word eerstegraads leraar in aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, filosofie, Frans, geschiedenis, godsdienst, informatica, kunstgeschiedenis, maatschappijleer, muziek, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, Spaans of wiskunde.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year, 2 years (part-time)
 • Literair vertalen In de master Literair vertalen combineer je onderzoek naar de literaire vertaling met de praktijk van het vertalen zelf.
  Language of instruction: 
  Dutch, Multilingual
  Study duration: 
  1,5 year
 • Literatuur vandaag In het masterprogramma Literatuur vandaag leer je hoe literatuur functioneert in een geglobaliseerde, gedigitaliseerde en vercommercialiseerde wereld.
  Language of instruction: 
  Dutch, Multilingual
  Study duration: 
  1 year
 • Management van publieke vraagstukken In dit programma voor professionals leer je uitdagingen van organisaties met een publieke functie te herkennen en te vertalen naar betekenisvolle veranderaanpakken.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year (part-time), 2 years (part-time)
 • Medical Humanities: geesteswetenschappelijke en geneeskundige perspectieven op zorg en gezondheid Ga aan de slag met complexe uitdagingen binnen zorg en gezondheid.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year, 2 years (part-time)
 • Meertaligheid en taalverwerving Tijdens de master Meertaligheid en taalverwerving bestudeer je meertaligheid en taalverwerving en pas je deze kennis toe op het gebied van onderwijs en taalbeleid.
  Language of instruction: 
  Dutch, Multilingual
  Study duration: 
  1 year
 • Nederlandse literatuur en cultuur In de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur bestudeer je de (vroeg)moderne Nederlandse literatuur in haar intermediale en internationale context.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  2 years
 • Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie Word leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs of bereid je voor op een communicatiefunctie in de educatieve of een andere sector.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  2 years
 • Neerlandistiek In de master Neerlandistiek leer je de Nederlandse taal en cultuur analyseren in internationale context, in functies waar je die kennis kunt gebruiken en overbrengen.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year
 • Notarieel recht De brede master Notarieel recht biedt je naast de civiele basis van dit rechtsgebied gedegen kennis van het verbintenissenrecht en goederenrecht.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year
 • Onderneming en recht De master Onderneming en recht geeft zicht op de rol en het functioneren van ondernemingen vanuit het perspectief van het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en mededingingsrecht.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year
 • Onderwijswetenschappen Het Engelstalige programma Educational Sciences (Onderwijswetenschappen) geeft je kennis om leeromgevingen, het onderwijs en bedrijfsopleidingen te verbeteren.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year, 2 years (part-time)
 • Organisatie, cultuur en management In dit programma voor professionals krijg je o.a. inzicht in culturele machtsprocessen in dienstverlenende organisaties die functioneren in een veranderende omgeving met oog voor context.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  2 years (part-time)
 • Organisaties, verandering en management Dit masterprogramma gaat in op veranderingen in organisaties en leert je daarbij oog te krijgen voor de effectiviteit van die organisaties zonder de aandacht voor mensen, interacties en processen te verliezen.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year
 • Orthopedagogiek Met dit Engelstalig programma Clinical Child, Family, Education and Society (Orthopedagogiek) doorbreek, voorkom of verbeter je problematische opvoedingssituaties.
  Language of instruction: 
  Dutch, Multilingual
  Study duration: 
  1 year
 • Privaatrecht De master Privaatrecht biedt een brede basis en de vaardigheden om met de steeds veranderende inhoud van het privaatrecht om te kunnen gaan.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year
 • Professioneel vertalen In het programma Professioneel vertalen leer je alles over professioneel vertalen, o.a. voor internationale organisaties en bedrijven (mogelijke talen: EN, DUI, FRA, SPA, ITA).
  Language of instruction: 
  Dutch, Multilingual
  Study duration: 
  1,5 year
 • Publiek management Dit masterprogramma leert je inzien hoe de aanpak van maatschappelijke vraagstukken als criminaliteit, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg en probleemwijken georganiseerd kan worden. We willen je opleiden tot reflective practitioner.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year
 • Religie en samenleving In de master Religie en samenleving bestudeer je de veranderende maatschappelijke rol van religie in West-Europa, altijd met aandacht voor het transnationale karakter van religies.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year, 2 years (part-time)
 • Selective Utrecht Medical Master (SUMMA) In deze vierjarige master word je als student met een biomedische of lifescience bachelor opgeleid tot arts én klinisch onderzoeker.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  4 years
 • Spaanse taal en cultuur: educatie en communicatie Word leraar Spaans in het voortgezet onderwijs of bereid je voor op een communicatiefunctie in de educatieve of een andere sector.
  Language of instruction: 
  Dutch, Multilingual
  Study duration: 
  2 years
 • Sportbeleid en sportmanagement Dit masterprogramma besteedt aandacht aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en het begeleiden en managen van sportgerelateerde organisaties, zoals bonden, verenigingen, gemeentes, koepelorganisaties.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  2 years
 • Staats- en bestuursrecht De master Staats- en bestuursrecht stelt je als jurist goed in staat om kritisch te reflecteren op problemen vanuit juridisch en maatschappelijk perspectief.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year
 • Strafrecht De master Strafrecht leert je op een wetenschappelijk verantwoorde manier antwoorden te vinden op maatschappelijk relevante, strafrechtelijke vraagstukken.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year
 • Strategisch Human Resource Management In dit masterprogramma kijken we naar het managen van arbeid en personeel, niet alleen gericht op het belang van de organisatie (goede prestaties) maar ook van de medewerkers (bijvoorbeeld tevredenheid en motivatie) en de maatschappij.
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  1 year
 • Verplegingswetenschap Zie jij het als een uitdaging om de zorg te verbeteren? Om nieuwe wetenschappelijke kennis ontwikkelen en vertalen naar de zorgpraktijk? Wil je werk en studie combineren? Dan is Verplegingswetenschap iets voor jou!
  Language of instruction: 
  Dutch
  Study duration: 
  2 years